Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 3612/13 #1Usnesení ÚS ze dne 28.01.2014

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - VS Ollomouc
SOUD - KS Brno
Soudce zpravodajSuchánek Radovan
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
Věcný rejstříkřízení/zastavení
insolvence/řízení
EcliECLI:CZ:US:2014:2.US.3612.13.1
Datum podání28.11.2013
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

182/2009 Sb., § 108 odst.3


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 3612/13 ze dne 28. 1. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Stanislava Balíka a soudců Radovana Suchánka (soudce zpravodaje) a Jiřího Zemánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Leony Urbánkové, zastoupené JUDr. Stanislavem Brhelem, advokátem se sídlem Masarykovo nám. 18, 695 00 Hodonín, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. září 2013 č. j. 2 VSOL 744/2013-A-21, jakož i proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. srpna 2013 č. j. KSBR 26 INS 28800/2012-A-16, za účasti Vrchního soudu v Olomouci a Krajského soudu v Brně, jako účastníků řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 28. listopadu 2013, se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, a to pro porušení čl. 90 a čl. 95 Ústavy České republiky, jakož i čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Ústavní soud konstatuje, že včas podaná ústavní stížnost splňuje všechny formální náležitosti, stanovené pro její podání zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Ze spisového materiálu Ústavní soud zjistil, že usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. září 2013 č. j. 2 VSOL 744/2013-A-21 bylo potvrzeno usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. srpna 2013 č. j. KSBR 26 INS 28800/2012-A-16, kterým Krajský soud v Brně zastavil pro nezaplacení zálohy insolvenční řízení.

II.

V ústavní stížnosti stěžovatelka nesouhlasí se závěry obecných soudů a namítá, že soudy nechtěly připustit, aby v případě oddlužení byly pohledávky věřitelů v částce minimálně 30% hrazeny z finančních prostředků, které by v případě oddlužení dostala darem od svého syna Jaroslava Urbánka. Stěžovatelka je přesvědčena, že tento názor nelze plně akceptovat, neboť na prvním místě by měl být akceptován zájem dlužníka dosáhnout toho, že věřitelé obdrží v případě oddlužení alespoň 30% svých pohledávek, a to by za této situace bylo splněno.

III.

Ústavní soud není součástí obecné soudní soustavy a nepřísluší mu právo dozoru nad rozhodovací činností obecných soudů. Do rozhodovací činnosti obecných soudů je Ústavní soud oprávněn zasáhnout pouze tehdy, byla-li pravomocným rozhodnutím těchto orgánů porušena ústavně zaručená základní práva nebo svobody.

Ústavní soud tedy přezkoumal napadená rozhodnutí, jakož i řízení jim předcházející, z hlediska stěžovatelkou v ústavní stížnosti uplatněných námitek, a se zřetelem ke skutečnosti, že mohl přezkoumávat pouze ústavnost, dospěl k závěru, že ústavní stížnost je zjevně neopodstatněná.

Odvolací námitku dlužnice, že zálohy na náklady insolvenčního řízení není třeba, neboť v průběhu oddlužení bude mít finanční prostředky i na náklady insolvenčního řízení, posoudil Vrchní soud v Olomouci jako nevýznamnou. Vrchní soud uvedl, že obsahově se jedná o stejnou námitku, kterou dlužnice uplatnila již ve svém odvolání ze dne 13. května 2013 proti usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení a odvolací soud se s ní vypořádal ve svém usnesení ze dne 19. června 2013. Nadto vrchní soud poukázal na to, že v dané fázi insolvenčního řízení se jedná o námitku bezpředmětnou, neboť její řešení nemůže ovlivnit správnost usnesení, jímž bylo zastaveno insolvenční řízení pro nezaplacení zálohy. Protože dlužnice zálohu na náklady insolvenčního řízení neuhradila, shledal vrchní soud napadené usnesení o zastavení řízení podle ust. § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, (insolvenční zákon), věcně správným. Uvedeným závěrům nelze z hlediska ústavnosti nic vytknout.

Při shrnutí výše uvedeného Ústavní soud neshledal, že by v činnosti jednajících soudů došlo k porušení hmotně právních či procesně právních předpisů, které by mělo za následek porušení ústavně zaručených základních práv nebo svobod stěžovatelky.

Na základě těchto skutečností Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ust. § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu jako návrh zjevně neopodstatněný odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. ledna 2014

Stanislav Balík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru