Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 36/97Usnesení ÚS ze dne 06.03.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajCepl Vojtěch
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /specifika trestního řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:2.US.36.97
Datum podání03.02.1997
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 36/97 ze dne 6. 3. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II. ÚS 36/97 ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem 1. navrhovatele S.Š. a 2. navrhovatelky R.Š., o podání ze dne 27. 1. 1997, došlém Ústavnímu soudu dne 3. 2. 1997, proti České republice, Státnímu zastupitelství ve Svitavách, mimo ústní jednání, takto:

Návrh se odmítá.

Náhrada nákladů zastoupení se nepřiznává.

Odůvodnění:

Navrhovatelé se obrátili na Ústavní soud s podáním, v němž se dožadují, jak výslovně uvádějí, "nápravy ve věci uměle zavedeného trestního stíhání' p. S.Š. ve smyslu § 250/1,2 trestního zákona na základě oznámení J.D., faráře v Městečku T., čj. 2 T 442/96 OS S.".

Ústavní soud přípisem ze dne 5. 2. 1997 navrhovatele vyrozuměl o vadách návrhu a vyzval k jejich odstranění ve lhůtě .15 dnů ode dne doručení.

Navrhovatelé reagovali na přípis Ústavního soudu doplněním ze dne 20. 2. 1997, došlým Ústavnímu soudu dne 24. 2. 1997, v němž požadují na ústavním soudu opětovně sjednání nápravy ve věci'. Současně navrhují vydání rozhodnutí o náhradě nákladů zastoupení dle § 83 odst. 1-4 zák. č. 182/1993 Sb.

Na základě zhodnocení uvedeného doplnění návrhu Ústavní, soud dospěl k závěru, že navrhovatelé vady ve stanovené lhůtě neodstranili a lhůta marně uplynula. Návrh i po doplnění postrádá náležitosti stanovené v § 34, 72 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Ve smyslu ustanovení § 30 cit. zákona nejsou účastníci řízení před Ústavním soudem zastoupeni advokátem. Z tohoto důvodu o podmínkách stanovených ust. § 83 odst. 1 cit. zákona nemluvě, jim nemohou být přiznány náhrady nákladů zastoupení, neboť jim ani reálně žádné nevznikly.

1

II. ÚS 36/97

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavnímsoudu, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou naplněny, soudci zpravodaji proto nezbylo, než návrh odmítnout.

Pouče .n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. března 1997 Vojtěch Ceplsoudce Ústavního soudu ČR

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru