Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 3577/10 #1Usnesení ÚS ze dne 02.03.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
Soudce zpravodajNykodým Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:2.US.3577.10.1
Datum podání16.12.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 3577/10 ze dne 2. 3. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o návrhu stěžovatele L. H., advokátem nezastoupeného, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se dne 16. 12. 2010 obrátil na Ústavní soud s přípisem označeným jako "stížnost na neregulérní jednání samosoudce JUDr. Pavla Janouta a konkurzního správce JUDr. Marcely Andělové". V podání uvedl, že podává stížnost na rozhodnutí Městského soudu v Praze vydané v insolvenčním řízení a naznačil, v čem by měla pochybení soudu spočívat. Požádal o zrušení usnesení Městského soudu v Praze a obnovení insolvenčního řízení. K návrhu připojil rozhodnutí jednotlivých soudních instancí vydaná v řízení, v němž uspěl se žalobou o zaplacení částky 4.000.000 Kč s příslušenstvím, jakož i rozhodnutí a další listiny týkající se následně vedené exekuce.

Protože uvedené podání nemělo náležitosti ústavní stížnosti, jak to vyžaduje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel vyzván přípisem datovaným dnem 6. 1. 2011 k odstranění vad ve lhůtě 30 dnů od jeho doručení; přípis obsahoval podrobné pokyny, jak při nápravě formálních nedostatků postupovat. Současně byl stěžovatel upozorněn, že pokud se tak nestane, bude jeho návrh odmítnut podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Jak vyplývá z údajů na vrácené doručence, výzvu stěžovatel převzal dne 12. 1. 2011; od toho dne mu počala plynout ve výzvě určená lhůta k nápravě vytčených vad. Ve stanovené lhůtě, resp. až do dne rozhodnutí o návrhu, však stěžovatel nijak nereagoval.

V řízení o ústavní stížnosti je nezbytné, aby byli stěžovatelé zastoupeni advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), a to již při jejím podání. Stěžovatel však zastoupen nebyl a není. Návrh musí taktéž vykazovat alespoň minimální formální náležitosti stanovené zákonem o Ústavním soudu; musí z něho být patrno, které věci se týká a co se jím sleduje. Znění stížnostního návrhu, tedy toho, jak má Ústavní soud ve věci rozhodnout, pak musí odpovídat znění zákona. Text podání musí obsahovat pravdivé a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností a též ústavněprávní argumentaci, tedy označení základních práv, která měla být naříkaným aktem či jednáním dotčena, včetně výkladu, proč se tak stěžovatel domnívá. Nic z toho přípis stěžovatele nesplňoval.

Protože vytčené nedostatky nebyly odstraněny ani přes výzvu soudce zpravodaje, nebylo možno postupovat jinak, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout pro neodstranění vad ve lhůtě k tomu stanovené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. března 2011

Jiří Nykodým, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru