Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 3532/11 #1Usnesení ÚS ze dne 15.12.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - VS Praha
SOUD - KS Ústí nad Labem
Soudce zpravodajBalík Stanislav
Typ výrokuprocesní - odložení vykonatelnosti
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:2.US.3532.11.1
Datum podání25.11.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 3532/11 ze dne 15. 12. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké o ústavní stížnosti společnosti VY.PO.2010, s. r. o., IČ 287 21 977, se sídlem Pražská 234, Budyně nad Ohří, zastoupené Mgr. Petrem Galiou, advokátem se sídlem Sovova 709/5, Litoměřice, proti usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. 2 Ko 44/2011-1199 ze dne 7. 11. 2011 a usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. K 191/96-1085 ze dne 6. 9. 2011, o návrhu na odklad vykonatelnosti napadených rozhodnutí, takto:

Vykonatelnost usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. K 191/96-1085 ze dne 6. 9. 2011 potvrzeného usnesením Vrchního soudu v Praze č. j. 2 Ko 44/2011-1199 ze dne 7. 11. 2011 se odkládá do rozhodnutí Ústavního soudu o ústavní stížnosti.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 25. 11. 2011, se stěžovatelka domáhá zrušení v záhlaví uvedených usnesení, jimiž měla být porušena její ústavně zaručená práva, a to právo na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a vlastnické právo chráněné čl. 11 odst. 1 Listiny. Současně žádá o odklad vykonatelnosti napadených rozhodnutí, přičemž upozorňuje na to, že pod sp. zn. II. ÚS 2371/11 je u Ústavního soudu vedena její ústavní stížnost proti rozsudkům Nejvyššího soudu a Vrchního soudu v Praze ve věci zamítnutí její žaloby proti správci konkurzní podstaty úpadce Dub, spol. s r. o. na zaplacení částky 5.000.000,- Kč s přísl. Řízení o uvedené ústavní stížnosti bylo přerušeno, protože II. senát Ústavního soudu dospěl k závěru, že v něm aplikované ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. je v rozporu s ústavním pořádkem. Následně II. senát podal návrh na zrušení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., o němž nebylo doposud rozhodnuto. Stěžovatelka uvádí, že nyní napadené usnesení, potvrzené odvolacím soudem, jímž došlo ke schválení konečné zprávy o zpeněžování majetku z podstaty v daném konkurzním řízení a jímž soud uložil správci, aby ve lhůtě 60 dnů od právní moci předložil návrh na rozvrhové usnesení a upravený seznam přihlášek, navazují na rozsudky napadené předchozí ústavní stížností. Za dané situace nelze dle názoru stěžovatelky provést rozvrhové řízení, k čemuž byla napadenými usneseními otevřena cesta, protože takové řízení by znamenalo faktický zánik vymahatelnosti její pohledávky na povinném subjektu. Poukazuje přitom na to, že předmětné konkurzní řízení trvá 15 let a jeho prodloužení o krátkou dobu do rozhodnutí Ústavního soudu ve věci nehraje žádnou roli a nezpůsobí nikomu reálnou újmu.

Podle ustanovení § 79 odst. 2 zákona o Ústavním soudu může být vykonatelnost ústavní stížnosti napadeného rozhodnutí odložena, jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem a jestliže by výkon rozhodnutí nebo uskutečnění oprávnění, přiznaného rozhodnutím třetí osobě, znamenal pro stěžovatele nepoměrně větší újmu, než jaká při odložení vykonatelnosti může vzniknout jiným osobám.

Podmínky citovaného ustanovení jsou podle názoru Ústavního soudu splněny, neboť provedení rozvrhového řízení, jak je uloženo napadenými rozhodnutími, se v daném případě, s ohledem na průběh řízení vedeného u Ústavního soudu pod sp. zn. II. ÚS 2371/11, jeví jako předčasné a mohlo by pro stěžovatelku znamenat větší újmu, než jaká může vzniknout odložením vykonatelnosti jiným osobám. Z uvedeného důvodu Ústavní soud návrhu na odklad vykonatelnosti vyhověl, aniž by tím jakkoli předjímal výsledek řízení o této ústavní stížnosti.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. prosince 2011

Jiří Nykodým, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru