Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 352/03Usnesení ÚS ze dne 08.09.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajMalenovský Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
hospodářská, sociální a kulturní práva/právo na spravedlivou odměnu za práci
Věcný rejstříkdůkaz/volné hodnocení
Pracovní poměr
EcliECLI:CZ:US:2003:2.US.352.03
Datum podání27.06.2003
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

65/1965 Sb., § 53

99/1963 Sb., § 132


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 352/03 ze dne 8. 9. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele V. V., o ústavní stížnosti proti rozsudku Okresního soudu v Šumperku ze dne 30. 3. 2001, sp. zn. 14 C 122/96, a Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 3. 2002, sp. zn. 16 Co 286/2001, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 27. 6. 2003, doručeným Ústavnímu soudu téhož dne, se navrhovatel domáhá zrušení shora uvedených rozhodnutí Okresního soudu v Šumperku a Krajského soudu v Ostravě. Mělo jimi dojít k porušení občanského zákoníku a zákoníku práce, spočívajícímu v nesprávném právním posouzení věci, a k porušení čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu", (navrhovatel především nebyl zastoupen advokátem ve smyslu ustanovení § 30 cit. zák.), byl navrhovatel přípisem, doručeným oproti podpisu dne 11. 7. 2003, vyzván k odstranění vad svého podání ve lhůtě 20 dnů ode dne obdržení tohoto přípisu. Výzva Ústavního soudu mimo jiné obsahovala informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být stěžovatel zastoupen advokátem, a to včetně vlastního sepsání návrhu, i upozornění, že pokud vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude jeho návrh odmítnut. Navrhovatel byl rovněž informován, že má v případě potíží s právním zastoupením možnost obrátit se na Českou advokátní komoru se sídlem na Národní 16 v Praze 1.

Dne 25. 8. 2003 byl Ústavnímu soudu zaslán dokument, označený "ústavní stížnost" a opatřený razítkem a podpisem advokáta JUDr. V. Š. Plná moc přiložena nebyla. Tento dokument byl podán k poštovní přepravě dne 22. 8. 2003. Vzhledem k tomu, že výzva k odstranění vad byla navrhovateli doručena již dne 11. 7. 2003 a lhůta k odstranění vad byla stanovena na 20 dní, má Ústavní soud za to, že navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené neodstranil, přestože byl upozorněn na případné následky a přestože byl informován o možnostech, jak si zajistit právní zastoupení.

Za této situace nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh, dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není přípustné odvolání.

V Brně dne 8. září 2003JUDr. Jiří Malenovský

soudce zpravodaj

Za správnost vyhotovení:

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru