Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 3513/12 #1Usnesení ÚS ze dne 04.10.2012

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ostrava
Soudce zpravodajNykodým Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2012:2.US.3513.12.1
Datum podání12.09.2012
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 3513/12 ze dne 4. 10. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o ústavní stížnosti navrhovatele L. R., bez právního zastoupení, směřující proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. května 2012, č. j. 56 Co 282/2012-58, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Podáním ze dne 11. září 2012, které bylo Ústavnímu soudu doručeno do datové schránky dne 12. září 2012, navrhovatel brojí proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí, jímž bylo v rámci řízení o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora řízení odmítnuto jeho odvolání. Navrhovatel v ústavní stížnosti namítá porušení ústavně zaručeného práva na právní pomoc ve smyslu čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

2. Před tím, než přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, je Ústavní soud povinen zkoumat, zda ústavní stížnost splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

3. Podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu, musí být ústavní stížnost podána ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

4. V ústavní stížnosti navrhovatel uvádí, že napadené usnesení mu bylo doručeno prostřednictvím Exekutorského úřadu Brno - město (exekutor JUDr. Vít Novozámský) do datové schránky dne 12. července 2012. Ústavní soud dotazem u daného exekutorského úřadu zjistil, že doručení do datové schránky navrhovateli mají vykázáno ke dni 13. července 2012. I pokud Ústavní soud vyjde z pozdějšího (a pro navrhovatele příznivějšího) data doručení napadeného usnesení, přesto musí konstatovat, že ústavní stížnost stěžovatele byla podána opožděně, neboť 60 denní lhůta pro její podání uplynula v úterý dne 11. září 2012, přičemž do datové schránky Ústavního soudu byla ústavní stížnost doručena až ve středu 12. září 2012.

5. S ohledem na opožděnost ústavní stížnosti Ústavní soud proto ani nevyzýval navrhovatele k odstranění vad podání spočívajících zejména v nedostatku právního zastoupení, resp. ani nevyčkával na doložení právního zastoupení ze strany navrhovatele.

6. Vzhledem k výše uvedenému, aniž by se Ústavní soud mohl zabývat meritem věci a aniž by se vyjadřoval k odůvodněnosti ústavní stížnosti, musel soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením předložený návrh odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu jako opožděně podaný.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 4. října 2012

Jiří Nykodým, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru