Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 351/02Usnesení ÚS ze dne 22.07.2002

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajMalenovský Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkkonkurz a vyrovnání
EcliECLI:CZ:US:2002:2.US.351.02
Datum podání03.06.2002
Ostatní dotčené předpisy

328/1991 Sb., čl.


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 351/02 ze dne 22. 7. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele pana J. K., 119, o návrhu ze dne 2. 6. 2002, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se svým návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 3 6. 2002 obrací na Ústavní soud se žádostí o pomoc při vyřízení splacení své pohledávky ve výši 36.000,- Kč vůči úpadci panu M. Č. Uvádí, že rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14. 7. 1998, sp. zn. 4 To 7/98, byl M. Č. uznán vinným ze spáchání trestného činu podvodu podle § 250 odst. 1, 4 trestního zákona a trestného činu neoprávněného podnikání podle § 118 odst. 1 písm. a), b) trestního zákona, přičemž on sám byl v rozsudku uveden mezi poškozenými (str. 42 rozsudku, pod pořadovým číslem 11). Z přiložených dokumentů vyplývá, že rozhodnutím soudu podle § 44 odst. 2 trestního řádu, v tehdy platném znění, nebyli poškození pro velký počet k trestnímu řízení připuštěni, na majetek dlužníka byl prohlášen konkurz a navrhovatelova přihláška pohledávky do konkurzního řízení byla usnesením Krajského obchodního soudu v Ostravě rozhodnutím ze dne 9. 6. 1999, čj. 14 K 20/96, svazek č. 298, vyloučena z uspokojení v konkurzu jako opožděně podaná.

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti dle ustanovení § 30 odst.1 a § 34 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl navrhovatel vyzván k odstranění vad svého podání ve lhůtě 21 dne. Tento přípis byl navrhovateli doručen dne 12. 6. 2002.

Dne 19. 6. 2002 byl Ústavnímu soudu doručen přípis navrhovatele, ve kterém znovu žádá Ústavní soud o pomoc při vyřízení svého případu.

Ústavní soud je nucen konstatovat, že dne 3. 7. 2002 uplynula soudcovská lhůta určená k odstranění vytčených vad podání, aniž by je navrhovatel odstranil.

Za této situace, kdy navrhovatel i přes poučení o možných následcích vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, nezbylo Ústavnímusoudu, než návrh odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. července 2002JUDr. Jiří Malenovský

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru