Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 3498/10 #1Usnesení ÚS ze dne 19.04.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO - soudní exekutor
Dotčený orgánSOUD - OS Most
SOUD - KS Ústí nad Labem
Soudce zpravodajBalík Stanislav
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:2.US.3498.10.1
Datum podání09.12.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 3498/10 ze dne 19. 4. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v právní věci stěžovatele JUDr. Jana Parasky, soudního exekutora, se sídlem Budovatelů 2957/108, Most, proti usnesení Okresního soudu v Mostě č. j. 21 Nc 10580/2007-25 ze dne 18. 1. 2010 a usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 11 Co 326/2010-31 ze dne 26. 5. 2010, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 9. 12. 2010, se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví označených rozhodnutí obecných soudů, jimiž bylo mimo jiné rozhodnuto o nákladech exekuce dle ustanovení § 89 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "exekuční řád"). Stěžovatel s výkladem podaným obecnými soudy k citovanému ustanovení exekučního řádu nesouhlasí a v této souvislosti namítá porušení svých ústavně zaručených práv, vyplývajících z čl. 1, čl. 95 Ústavy České republiky, čl. 9 odst. 1 a čl. 11 Listiny základních práv a svobod.

Předtím, než Ústavní soud přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda návrh splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jeho projednání, stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze podat ústavní stížnost ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

Stěžovatel v nyní projednávané ústavní stížnosti jako poslední v řadě napadá usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 11 Co 326/2010-31 ze dne 26. 5. 2010, tedy rozhodnutí odvolacího soudu. Ústavní soud si v této souvislosti vyžádal od Okresního soudu v Mostě příslušnou kopii doručenky, z níž vyplynulo, že stěžovateli bylo uvedené rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem doručeno do datové schránky dne 9. 9. 2010. Následujícím dnem od tohoto doručení počala stěžovateli běžet 60ti denní lhůta k podání ústavní stížnosti, která uplynula dnem 8. 11. 2010. Obdržel-li Ústavní soud stížnost navrhovatele skrze datovou zprávu až dne 9. 12. 2010, stalo se tak zjevně po uplynutí lhůty podle výše citovaného § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu, a tudíž opožděně.

Za dané situace Ústavnímu soudu proto nezbylo než návrh stěžovatele, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení, odmítnout jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. dubna 2011

Stanislav Balík, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru