Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 347/04Usnesení ÚS ze dne 14.09.2004

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajNykodým Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkDoručování
EcliECLI:CZ:US:2004:2.US.347.04
Datum podání12.05.2004
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

99/1963 Sb., § 49


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 347/04 ze dne 14. 9. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti RNDr. M. V., bez právního zastoupení, směřující proti postupu Obvodního soudu pro Prahu 1 ve věci vedené pod sp. zn. 22 C 172/96, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 12. května 2004 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání stěžovatelky, kterým se obrátila na předsedu Ústavního soudu s žádostí o pomoc při prošetření její věci, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 22 C 172/96. Navrhovatelka se ve věci obrátila na Ústavní soud již svými podáními, vedenými pod sp. zn. III. ÚS 349/96 a sp. zn. I. ÚS 184/98. Ústavní soud měl její věc dvakrát odmítnout, aniž by se zabýval, v souladu se svou judikaturou, procesní čistotou postupu v řízení ve věci samé, které je, dle jejího názoru, v rozporu s občanským soudním řádem (dále jen o. s. ř.").

Dále uvedla případ, kdy měl Ústavní soud, podle jejího názoru, postupovat v rozporu s o. s. ř. a s ustanovením § 44 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"), a sice, že žádost o souhlas s rozhodováním bez jednání požadoval pouze po Obvodním soudu pro Prahu 1 a nikoliv i po jejím právnímu zástupci. Důsledkem popsaného postupu bylo nařízení výkonu rozhodnutí Obvodním soudem pro Prahu 9, v řízení vedeném u tohoto soudu pod sp. zn. 26 E 269/99. V nařízení a v provedení tohoto výkonu rozhodnutí stěžovatelka spatřuje porušení svých základních práv zaručených v čl. 2 odst. 2 a 3, v čl. 4 a v čl. 7 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). S ohledem na uvedené navrhla, aby Ústavní soud pozastavil jednak výkon rozhodnutí a jednak řízení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 22 C 172/96, do vyřešení jejího případu. Konkrétní zdůvodnění pak má plynout z jejich vyjádřeních k usnesením Ústavního soudu, sp. zn. III. ÚS 349/96 a sp. zn. I. ÚS 184/98, která zaslala jako přílohu.

Věc byla rejstříkem zařazena do správní agendy Ústavního soudu a byla jí přidělena sp. zn. Spr. 254/04. Následně byla posouzena jako podání návrhu, a to s ohledem na tu část, kde stěžovatelka navrhuje vydání předběžného opatření. Věci byla přidělena sp. zn. II. ÚS 347/04.

Uvedené podání ovšem nesplňovalo požadavky kladené na podání ústavní stížnosti, stanovené v ustanovení § 27 a násl. zákona. Proto byla stěžovatelka dopisem ze dne 9. července 2004, doručeným jí dne 20. července 2004, vyzvána, aby odstranila vady podání. Zejména byla upozorněna na nezbytnost právního zastoupení (§ 30 odst. 1 zákona), doložení, kdy jí bylo doručeno rozhodnutí, které napadla, popřípadě, kdy nastal jiný zásah orgánu veřejné moci proti kterému brojí (§ 72 odst. 5 zákona).

K odstranění vad byla stěžovatelce stanovena lhůta v trvání 30 dnů ode dne doručení výzvy s upozorněním, že neodstranění vad v této lhůtě, bude mít za následek odmítnutí jejího návrhu ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona.

Dne 19. srpna 2004 byl Ústavnímu soudu doručen dopis stěžovatelky, kterým konstatovala, že její podání nebylo ústavní stížností, a proto o věci není možno rozhodovat jako o ústavní stížnosti. Dopisem však nebyly odstraněny vady podání, které ji byly vytčeny. Přitom tímto dopisem nebyl vzat zpět návrh, který byl obsahem podání stěžovatelky ze dne 8. května 2004, jenž byl Ústavnímu soudu doručen dne 12. května 2004. Toto podání, dle svého obsahu, směřovalo proti postupu Obvodního soudu pro Prahu 1 ve věci, vedené pod sp. zn. 22 C 172/96, a postupu Obvodního soudu pro Prahu 9 ve věci, vedené pod sp. zn. 26 E 269/99, a stěžovatelka se domáhala vydání předběžného opatření do doby přezkoumání jejího případu Ústavním soudem.

Přes výzvu Ústavního soudu stěžovatelka neodstranila vady podání ve lhůtě, která jí k tomu byla stanovena, a proto nezbylo, něž její podání z tohoto důvodu odmítnout ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona.

Stěžovatelka se podáním ze dne 8. května 2004 a ze dne 15. srpna 2004 obrací napředsedu Ústavního soudu. Proto poté, co bude soudem vypraveno toto rozhodnutí, bude mu spis postoupen.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. září 2004

JUDr. Jiří Nykodým soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru