Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 344/96Usnesení ÚS ze dne 08.04.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajProcházka Antonín
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/záruka dědění
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:2.US.344.96
Datum podání11.12.1996

přidejte vlastní popisek

II.ÚS 344/96 ze dne 8. 4. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II.ÚS 344/96

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud ČR rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou dne 8.4. 1997 ve věci ústavní stížnosti M.V., zastoupeného advokátem JUDr. V.V., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30.8. 1996, čj. 24 Co 221/96-43, ve spojení s usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 13.3.1996, sp. zn. 18 D 81/95, takto:

Ústavnísoudnávrhodmítá.

Odůvodnění:

Soudce zpravodaj podle ustanovení § 43 odst.1 písm.b) zák.č.182/1993 Sb., návrh odmítl, neboť ústavní stížnost byla podána po lhůtě stanovené pro její podání zák. č. 182/1993 Sb.

Dne 11.12.1996 obdržel Ústavní soud ČR podání stěžovatele směřující proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30.8. 1996, čj. 24 Co 221/96-43, ve spojení s usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 13.3.1996, čj. 18 D 81/95-30.

Dne 3.1.1997 vyzval soudce zpravodaj stěžovatele k odstranění vady podání, neboť napadené usnesení nemělo

1

II.ÚS 344/96

vyznačenou doložku nabytí právní moci. V ústavní stížnosti stěžovatel uvedl, že napadené usnesení Městského soudu v Praze mu bylo doručeno buď 10.10. nebo 11.10.1996.

Doplněním podání, došlým Ústavnímu soudu dne 23.1.1997, obdržel Ústavní soud ověřené kopie obou rozhodnutí obecných soudů s doložkou nabytí právní moci, která, jak bylo z přiloženého listinného dokladu zřejmé, byla evidentně přepsána z původního 11.10. na 12.10.1996. Navrhovatel v průvodním dopise upřesnil text svého původního podání tak, že nahlédnutím do příslušného spisu bylo zjištěno, že dotčené usnesení Městského soudu v Praze bylo navrhovateli doručeno dne 12.10.1996 a téhož dne nabylo právní moci.

V souvislosti s nejasnou doložkou nabytí právní moci požádal Ústavní soud dne 28.1.1997 předsedu senátu, Obvodního soudu pro Prahu 5 o zjištění a doplnění zcela jednoznačné doložky nabytí právní moci napadeného usnesení.

Odpověď na svoji žádost obdržel Ústavní soud ČR dne 25.3.1997 sdělením předsedy senátu, Obvodního soudu pro Prahu 5 s listinnými přílohami, které obsahovaly protokol sepsaný s doručovatelkou ČP, která odpovídala za doručení doporučené zásilky stěžovateli, a žádost o přezkoumání doručení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11.2.1997, podepsanou právním zástupcem stěžovatele, a dále vyjádření vedoucí soudní kanceláře, z něhož vyplývá, že právní moc napadeného usnesení byla v jednom případě označena správně datem 11.10.1996 a ve druhém špatně, takže tímto špatným datem bylo přepsáno i datum na doručence.

Z obálky, ve které byla zaslána ústavní stížnost, vyplývá, že tato zásilka byla předána k poštovní přepravě dne 11.12.1996, t.j. jeden den po zákonné 60denní lhůtě stanovené pro podání ústavní stížnosti zněním ustanovení § 72 odst.2 zák.č.182/1993

2

II.ÚS 344/96

Sb., přičemž tato procesní lhůta počíná dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje. Vzhledem k této skutečnosti byl nucen soudce zpravodaj podanou ústavní stížnost odmítnout jako opožděnou a závěrem konstatuje, že je zcela nepřijatelné, aby k ústavní stížnosti byly přikládány listinné doklady s evidentně padělaným datem právní moci, tak jak se tomu stalo v tomto případě.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Anton Procházka soudce ÚSČR

V Brně dne 8.4.1997

3

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru