Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 3419/17 #1Usnesení ÚS ze dne 01.12.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUDNÍ EXEKUTOR - Brno-město - Urban Karel
Soudce zpravodajŠimíček Vojtěch
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:2.US.3419.17.1
Datum podání02.11.2017
Napadený akt

rozhodnutí jiné


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 3419/17 ze dne 1. 12. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem o návrhu stěžovatelky Dagmar Korejsové, proti exekučnímu příkazu JUDr. Karla Urbana, soudního exekutora Exekutorského úřadu Brno - město, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 2. 11. 2017 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, kterým navrhovatelka brojí proti v záhlaví označenému exekučnímu příkazu.

Toto podání zjevně nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků (§ 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů), zejména z něj nebylo dostatečně patrno, čeho se vlastně navrhovatelka v tomto řízení domáhá, a pro řízení před Ústavním soudem nebyla zastoupena advokátem (§ 30, § 31 cit. zákona).

K odstranění procesních a obsahových nedostatků podání, jakož i nedostatku povinného zastoupení advokátem, byla navrhovatelka vyzvána přípisem, jí doručeným dne 10. 11. 2017, v němž byla též upozorněna, že neodstraní-li vytýkané vady ve lhůtě do 20 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se jí rovněž náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí. Zejména byla navrhovatelka poučena o tom, že je nutno doložit zastoupení advokátem, přičemž každý má při splnění podmínek podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii právo na přidělení advokáta Českou advokátní komorou.

Na tuto výzvu navrhovatelka nijak nezareagovala.

Ústavní soud proto konstatuje, že navrhovatelka vady svého návrhu k dnešnímu dni neodstranila, byť lhůta k odstranění vytknutých vad marně uplynula dne 30. 11. 2017.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudcem zpravodajem (mimo ústní jednání) návrh odmítnout z důvodu neodstranění vad návrhu v určené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. prosince 2017

Vojtěch Šimíček v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru