Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 3411/14 #1Usnesení ÚS ze dne 20.05.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - KS Ostrava
SOUD - VS Olomouc
Soudce zpravodajŠimíček Vojtěch
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:2.US.3411.14.1
Datum podání27.10.2014
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 3411/14 ze dne 20. 5. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky LEVIOR, s. r. o., se sídlem Troubky 900, Troubky, směřující proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 9. 7. 2014, č. j. 30 Cm 78/2014-112, a proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. 8. 2014, č. j. 5 Cmo 306/2014-208, za účasti Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci a Vrchního soudu v Olomouci jako účastníků řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Dne 27. 10. 2014 stěžovatelka, prostřednictvím svého právního zástupce (JUDr. J. Novák, advokát se sídlem Sokolská 60, Praha 2), Ústavnímu soudu doručila ústavní stížnost, v níž se domáhala zrušení v záhlaví citovaných rozhodnutí obecných soudů, neboť měla za to, že jimi došlo k porušení jejích základních práv, garantovaných čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

2. Podáním ze dne 30. 4. 2015 nicméně JUDr. J. Novák informoval Ústavní soud o tom, že již nadále není právním zástupcem stěžovatelky. V důsledku toho tak ústavní stížnost stěžovatelky pozbyla jednu ze zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stanovených podmínek řízení o ústavní stížnosti, tj. povinnost navrhovatele být v celém průběhu řízení o ústavní stížnosti zastoupen advokátem (§ 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu).

3. Proto Ústavní soud následně přípisem ze dne 5. 5. 2015 vyzval stěžovatelku k odstranění vady její ústavní stížnosti v podobě absentujícího povinného zastoupení advokátem, a to s výslovným poučením, že neobdrží-li Ústavní soud ve stanovené lhůtě 10 dnů plnou moc, kterou pro účely zastupování před Ústavním soudem udělí některému z advokátů, bude její ústavní stížnost odmítnuta.

4. Na uvedenou výzvu Ústavního soudu reagovala stěžovatelka (zastoupená jednatelem společnosti Ing. O. Markem) podáním ze dne 13. 5. 2015, v němž Ústavní soud informovala o tom, že "právní zastoupení nebude ze strany právního zástupce naší společnosti v uvedeném řízení vykazováno. S ohledem na shora uvedené jsem si pak vědom skutečnosti a souhlasím s tím, aby Ústavní soud řízení vedené pod sp. zn. II. ÚS 3411/14 zastavil."

5. Za této situace, kdy stěžovatelka výzvě k odstranění vad v určené lhůtě nevyhověla, Ústavnímu soudu nezbylo než postupovat podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudcem zpravodajem (mimo ústní jednání) ústavní stížnost stěžovatelky usnesením odmítnout z důvodu neodstranění vad návrhu v určené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. května 2015

Vojtěch Šimíček v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru