Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 336/96Usnesení ÚS ze dne 10.02.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajBrožová Iva
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní/vazba
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /právo na právní pomoc a tlumočníka
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:2.US.336.96
Datum podání06.12.1996

přidejte vlastní popisek

II.ÚS 336/96 ze dne 10. 2. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II. ÚS 336/96

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele J.B., o návrhu ze dne 29. 11. 1996, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel ve svém návrhu ze dne 29. 11. 1996, doručeném Ústavnímu soudu dne 6. 12. 1996, uvedl, že byl vzat do vazby na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 17. 5. 1996, sp. zn. Nt 246/96, kterému předcházelo zadržení vykonané za porušení příslušných předpisů, navíc mu při vzetí do vazby nebyla umožněna přítomnost jeho právního zástupce, přestože o to výslovně žádal. Upozornil také na průtahy ve vyšetřování a požádal o přešetření případu a zrušení napadeného usnesení.

Vzhledem k tomu, že podání navrhovatele nesplňovalo náležitosti zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, byl stěžovatel přípisem, doručeným mu oproti podpisu dne 18. 12. 1996, vyzván k odstranění vad návrhu, a to ve lhůtě do 27. 1. 1997.

1

TI. ÚS 336/96

Ústavní soud po marném uplynutí lhůty pro odstranění vad návrhu podání navrhovatele znovu přezkoumal a dospěl k závěru, že se jedná o návrh, který nemá náležitosti stanovené zák. č. 182/1993 Sb., mimo jiné proto, že navrhovatel není zastoupen advokátem.

Za této situace a vzhledem k tomu, že dne 27. 1. 1997 uplynula lhůta k odstranění vad, byl návrh navrhovatele dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb. odmítnut, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V Brně dne 10. 2. 1997 JUDr.Iva Brožová

soudkyně Ústavního soudu ČR

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru