Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 3355/17 #1Usnesení ÚS ze dne 12.12.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
Soudce zpravodajDavid Ludvík
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:2.US.3355.17.1
Datum podání26.10.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 3355/17 ze dne 12. 12. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem o ústavní stížnosti stěžovatelky Květy Štrbíkové, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 8. 2017 č. j. 28 Cdo 3415/2017-285, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu byl dne 26. 10. 2017 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Stěžovatelka se jeho prostřednictvím domáhala zrušení v záhlaví citovaného usnesení Nejvyššího soudu.

2. Předtím, než se Ústavní soud začal věcí meritorně zabývat, přezkoumal podání po stránce formální a konstatoval, že podaná ústavní stížnost nebyla sepsána advokátem. Stěžovatelku v řízení zastupoval zmocněnec, který není advokátem. Z toho důvodu Ústavní soud vyzval stěžovatelku k odstranění této vady a stanovil jí k tomu lhůtu 20 dnů. Výslovně také stěžovatelku informoval, že se může podle ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na Českou advokátní komoru se žádostí o určení advokáta. Současně ji poučil, že neodstranění vad návrhu v určené lhůtě zakládá důvod pro odmítnutí ústavní stížnosti dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Dne 14. 11. 2017 byl Ústavnímu soudu doručen přípis zmíněného zmocněnce, v němž mimo jiné požaduje, aby Ústavní soud stěžovatelce ustanovil zástupce z řad advokátů.

3. Výzva k odstranění vad byla stěžovatelce doručena dne 13. 11. 2017. Lhůta k odstranění vad počala plynout dne 14. 11. 2017 a skončila dne 4. 12. 2017. Vada návrhu odstraněna nebyla. Ústavní soud neustanovuje právního zástupce pro zastupování v řízení o ústavní stížnosti (viz např. usnesení sp. zn. II. ÚS 2765/17 ze dne 19. 9. 2017; sp. zn. II. ÚS 1055/17 ze dne 23. 5. 2017; sp. zn. II. ÚS 3632/16 ze dne 19. 12. 2016; sp. zn. II. ÚS 3687/16 ze dne 19. 12. 2016 či sp. zn. IV. ÚS 1099/14 ze dne 2. 5. 2014 aj.). Proto ostatně stěžovatelku informoval o možnosti obrátit se na Českou advokátní komoru se žádostí o určení advokáta podle zákona o advokacii.

4. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka ve stanovené lhůtě neodstranila vady svého podání, přestože byla poučena o následcích takového postupu, musel Ústavní soud za užití ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení její návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. prosince 2017

Ludvík David, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru