Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 3340/10 #1Usnesení ÚS ze dne 24.03.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - KS Hradec Králové
SOUD - OS Náchod
Soudce zpravodajNykodým Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:2.US.3340.10.1
Datum podání25.11.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 3340/10 ze dne 24. 3. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o ústavní stížnosti D. B., JUDr. Janem Urbancem, advokátem, se sídlem v Hradci Králové, proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 8. 2010, sp. zn. 7 Tdo 952/2010, usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 4. 2010, sp. zn. 12 To 59/2010, a rozsudku Okresního soudu v Náchodě ze dne 16. 12. 2009, sp. zn. 14 T 67/2009, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se podanou ústavní stížností domáhal zrušení shora uvedených rozhodnutí. Tvrdil, že jimi došlo k zásahu do jeho základních práv chráněných ústavním pořádkem. Konkrétně měl být porušen čl. 3 odst. 1, čl. 8 odst. 2, čl. 10 odst. 1 a čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen Listina).

Ústavní soud musí kdykoliv za řízení zkoumat, zda jsou splněny formální podmínky pro věcné projednání ústavní stížnosti. Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Takovým prostředkem bylo v případě stěžovatele rozhodnutí dovolacího soudu o jeho dovolání, které podal proti shora uvedenému rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové.

Ze spisu Okresního soudu v Náchodě sp. zn. 14 T 67/2009, který si vyžádal, Ústavní soud zjistil, že stěžovateli i jeho obhájci bylo doručeno usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 8. 2010, sp. zn. 7 Tdo 952/2010, dne 24. 9. 2010 (pátek). Ústavní stížnost byla podána k poštovní přepravě dne 24. 11. 2010. Šedesátidenní lhůta k podání ústavní stížnosti však marně uplynula již dne 23. 11. 2010 (úterý). Přitom ustanovení zákona o Ústavním soudu o délce lhůty k podání stížnosti je kogentní povahy a Ústavní soud tedy nemůže tuto lhůtu prominout ani prodloužit, byť byla zmeškána o jediný den (srov. např. též usnesení IV. ÚS 248/96 dostupné na http://nalus.usoud.cz). V daném případě tak byla ústavní stížnost podána opožděně.

Za této situace nezbylo, než ústavní stížnost odmítnout bez věcného projednání jako opožděně podanou podle ustanovení § 43 odst.1, písm. b) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. března 2011

Jiří Nykodým, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru