Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 3300/15 #1Usnesení ÚS ze dne 26.11.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - KS Ostrava
Soudce zpravodajTomková Milada
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:2.US.3300.15.1
Datum podání10.11.2015
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 3300/15 ze dne 26. 11. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Miladou Tomkovou o ústavní stížnosti J. P., t. č. Věznice Příbram, P. O. BOX 1, 261 15 Příbram, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 4. 2015 sp. zn. 7 Tdo 368/2015 a rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 10. 2014 sp. zn. 5 To 323/2014, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 6. 11. 2015, podaným k poštovní přepravě dne 9. 11. 2015 a označeným jako "stížnost pro porušení práv občana ČR dané ústavou", se stěžovatel s tvrzením o porušení jeho práva na spravedlivý proces domáhal přezkoumání shora označených rozhodnutí, vydaných v trestním řízení vedeném u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 19 T 45/2014, ve kterém byl uznán vinným zločinem krádeže, přečinem porušování domovní svobody, přečinem neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a přečinem poškození cizí věci, za což byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody na čtyři léta a šest měsíců a trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti postrádal řadu náležitostí kladených na něj zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), v ustanoveních § 30, § 34 a § 72, tj. postrádal dostatečné vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, řádnou formulaci petitu, nebylo přiloženo rozhodnutí o posledním opravném prostředku, zejména však stěžovatel nedoložil právní zastoupení zvláštní písemnou plnou mocí.

Ústavní soud si proto opatřil usnesení Nejvyššího soudu z veřejně dostupné databáze rozhodnutí Nejvyššího soudu, ze kterého vyplývá, že dovolání stěžovatele Nejvyšší soud odmítl jako zjevně neopodstatněné. Z doručenek vyžádaných od Okresního soudu v Opavě Ústavní soud zjistil, že usnesení Nejvyššího soudu bylo dne 5. 5. 2015 doručeno stěžovateli a dne 11. 5. 2015 jeho obhájkyni.

Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost třeba podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Ústavní soud dává ve své obecně přístupné judikatuře konstantně najevo, že za procesní prostředek k ochraně práva ve smyslu ustanovení § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je možné považovat jen ten procesní (opravný) instrument, jenž je v dispozici účastníka řízení, a není závislý na rozhodnutí (uvážení) jiného subjektu (příslušného státního orgánu). Stížnost pro porušení zákona, o které se stěžovatel ve svém podání zmínil, takovým prostředkem není, neboť stěžovatel není osobou oprávněnou k jejímu podání (srov. nález sp. zn. II. ÚS 138/93 ze dne 15. 9. 1994, N 44/2 SbNU 45 či usnesení sp. zn. I. ÚS 9/94 ze dne 12. 5. 1994, U 11/2 SbNU 219).

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li návrh podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

V projednávaném případě představovalo usnesení Nejvyššího soudu o dovolání stěžovatele rozhodnutí o posledním procesním prostředku. Toto rozhodnutí bylo doručeno stěžovatelově obhájkyni dne 11. 5. 2015 a dvouměsíční lhůta k podání ústavní stížnosti uplynula dnem 13. 7. 2015 (pondělí). Byla-li ústavní stížnost podána k poštovní přepravě až dne 9. 11. 2015, stalo se tak po lhůtě stanovené zákonem. Po tomto zjištění Ústavní soud netrval na odstranění vad ústavní stížnosti (zejména absence právního zastoupení), neboť tato byla zatížena vadou, již objektivně nelze zhojit.

Vzhledem k výše uvedenému Ústavnímu soudu nezbylo, než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. listopadu 2015

Milada Tomková v. r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru