Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 321/08 #1Usnesení ÚS ze dne 27.03.2008

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajNykodým Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2008:2.US.321.08.1
Datum podání05.02.2008
Napadený akt

rozhodnutí soudu

jiný zásah orgánu veřejné moci


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 321/08 ze dne 27. 3. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem, o návrhu stěžovatele B. B., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

V neoznačeném návrhu podaném k poštovní přepravě dne 4. února 2008 vznáší stěžovatel výhrady proti rozhodnutí Městského soudu v Praze, sp. zn. 42 T 23/96, a na něj navazujícímu rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 6 To 5/98, proti tomu, jak Městský soud v Praze poté nakládal se spisem v uvedené věci v souvislosti s rozhodováním o žádosti o podmíněné propuštění, proti rozhodnutí téhož soudu o započítání vazby, a proti rozhodnutí téhož soudu ve věci jeho návrhu na povolení obnovy řízení, sp. zn. Nt 231/2006, a na něj navazujícímu rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 6 To 46/2007.

Podání nesplňuje požadavky zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), aby se jím Ústavní soud mohl věcně zabývat. Nebyla přiložena plná moc zmocněnému advokátovi, z podání není zřejmé, které věci se přesně týká a co sleduje, tedy konkrétně jaké ústavně zaručené základní právo nebo svoboda měly být ze strany orgánů veřejné moci porušeny, v jakém řízení, a v čem toto porušení spočívá, nebyla přiložena kopie žádného rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva, a konečně podání nebylo předloženo v dostatečném počtu stejnopisů.

Proto byl stěžovatel na tyto vady podání upozorněn a zároveň byl vyzván k jejich odstranění do třiceti dnů od doručení výzvy. Stanovená lhůta však bez reakce stěžovatele marně uplynula ve středu dne 19. března 2008.

Protože nebyly ve stanovené lhůtě odstraněny vady ústavní stížnosti, které brání v jejím věcném projednání, byla ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníka řízení odmítnuta, podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona.

Nadto je pravděpodobné, že byla ústavní stížnost podána po zákonem stanovené lhůtě, neboť z vyžádaných sdělení Ústavní soud zjistil, že rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 5/98 bylo vydáno dne 28. května 1998 a stěžovateli doručeno dne 22. září 1998, a rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 6 To 46/2007 bylo vydáno dne 22. května 2007 a stěžovateli doručeno dne 1. června 2007 a jeho obhájkyni dne 4. června 2007. Lhůta k podání ústavní stížnosti proti poslednímu rozhodnutí obecného soudu, které stěžovatel konkrétně uvedl, tedy marně uplynula nejpozději v pátek dne 3. srpna 2007.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. března 2008

Jiří Nykodým, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru