Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 3203/07 #1Usnesení ÚS ze dne 15.01.2008

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajNykodým Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
odmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstříkopravný prostředek - řádný
EcliECLI:CZ:US:2008:2.US.3203.07.1
Datum podání17.12.2007
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 3203/07 ze dne 15. 1. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti Ing. Z. K., směřující proti usnesení Okresního soudu v Písku ze dne 7. února 2007, č. j. 4 C 22/2004-75, 4 C 198/2006-29, ve znění opravného usnesení Okresního soudu v Písku ze dne 9. října 2007, č. j. 4 C 22/2004-88, 4 C 198/2006-37, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 17. prosince 2007 se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí.

Stěžovatel v ústavní stížnosti popisuje průběh dosavadního řízení a jednotlivá rozhodnutí. Usnesením Okresního soudu v Písku ze dne 7. února 2007, č. j. 4 C 22/2004-75, 4 C 198/2006-29, byl výrokem zrušen rozsudek téhož soudu "ze dne 29. 11. 2006, č. j. 4022/2004-69 a 4 C 198/2006" (správně ve znění opravného usnesení rozsudek "ze dne 29. 11. 2006, č. j. 4 C 22/2004-69 a 4 C 198/2006"), řízení bylo zastaveno a žalobci [stěžovatel v řízení vystupoval jako žalobce 1] byli zavázáni k náhradě nákladů řízení. Ve vztahu k usnesení Okresního soudu v Písku ze dne 7. února 2007, č. j. 4 C 22/2004-75, 4 C 198/2006-29, stěžovatel uvádí, že proti němu podal odvolání, o němž bylo rozhodnuto usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. června 2007, č. j. 6 Co 1417/2007-82, (stěžovateli doručen dne 30. července 2007). Ohledně opravného usnesení ze dne 9. října 2007, č. j. 4 C 22/2004-88, 4 C 198/2006-37, podotkl, že proti němu odvolání nepodal, neboť by jeho podáním pouze zvyšoval své finanční náklady, ale nápravy nespravedlivého rozhodnutí by se nedočkal.

Ústavní soud před tím, než přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda ústavní stížnost splňuje všechny zákonem požadované náležitosti, a zda jsou vůbec dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Ve vztahu k opravnému usnesení Ústavní soud konstatuje, že ústavní stížnost je nepřípustná. Podle § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, je jedním ze základních pojmových znaků ústavní stížnosti, jakožto prostředku k ochraně ústavně zaručených základních práv a svobod, její subsidiarita. To znamená, že ústavní stížnost lze zásadně podat pouze tehdy, vyčerpal-li navrhovatel před jejím podáním všechny prostředky, které mu zákon k ochraně práva poskytuje (srov. v § 75 odst. 2 zákona výjimky z této zásady). Stěžovatel sám v ústavní stížnosti uvádí, že odvolání proti opravnému usnesení nepodal a Ústavní soud si tuto skutečnost ověřil dotazem u Okresního soudu v Písku. S ohledem na výše uvedené je třeba ústavní stížnost v této části posoudit jako nepřípustnou.

Pokud stěžovatel napadal usnesení Okresního soudu v Písku ze dne 7. února 2007, č. j. 4 C 22/2004-75, 4 C 198/2006-29, je ústavní stížnost opožděně podaná, jak již ostatně Ústavní soud konstatoval ve svém předchozím rozhodnutí ze dne 5. prosince 2007, sp. zn. IV ÚS 3042/07.

S ohledem na výše uvedené Ústavní soud, aniž by vyzýval stěžovatele k odstranění vad podání, návrh odmítl jako nepřípustný podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu, resp. podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu, jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 15. ledna 2008

Jiří Nykodým, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru