Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 317/14 #1Usnesení ÚS ze dne 17.04.2014

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Brno
Soudce zpravodajZemánek Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2014:2.US.317.14.1
Datum podání24.01.2014
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 317/14 ze dne 17. 4. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Zemánkem o návrhu Ludmily Horáčkové, bez právního zastoupení, týkajícího se vyřízení věcí vedených u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 41 C 202/2004, 19 C 19/2006, 42 C 40/2007, 46 C 314/2006, 20 C 173/2008, 219 C 236/2009, 244 C 164/2010, 254 C 204/2011, 233 C 220/2011 a 15 C 55/2009, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

1. Podáním ze dne 17. ledna 2014, které bylo na podatelnu Ústavního soudu osobně doručeno dne 24. ledna 2014, brojila navrhovatelka proti v záhlaví citovaným rozhodnutím.

2. Podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatelka zejména nebyla právně zastoupena dle § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, a podání nesplňovalo ani další zákonem o Ústavním soudu požadované náležitosti (např. nebylo z něj zřejmé, jaká ústavně zaručená práva měla být porušena; nebylo přiloženo rozhodnutí o posledním prostředku k ochraně práva atd.). Ústavní soud proto vyzval navrhovatelku k odstranění vad podání a k tomu jí stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy. Současně Ústavní soud navrhovatelku upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud její podání odmítne ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Navrhovatelka obdržela výzvu k odstranění vad podání dne 30. ledna 2014. V reakci na tuto výzvu zaslala navrhovatelka Ústavnímu soudu přípis se žádostí o prodloužení lhůty o dalších 30 dní, čemuž Ústavní soud vyhověl a prodloužil navrhovatelce lhůtu k odstranění vad podání. Sdělení o prodloužení výzvy k odstranění vad bylo navrhovatelce doručeno dne 10. března 2014.

3. Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly splněny, neboť lhůta k odstranění vad marně uplynula (nejpozději ve středu 9. dubna 2014) a navrhovatelka k výzvě Ústavního soudu vytýkané vady neodstranila. Z tohoto důvodu nezbylo soudci zpravodaji než ústavní stížnost dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. dubna 2014

Jiří Zemánek, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru