Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 3159/07 #1Usnesení ÚS ze dne 03.01.2008

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajLastovecká Dagmar
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2008:2.US.3159.07.1
Datum podání12.12.2007
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 3159/07 ze dne 3. 1. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem navrhovatele I. M., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 12. 12. 2007 bylo Ústavnímu soudu doručeno elektronické podání stěžovatele s připojeným autorizovaným elektronickým podpisem, v němž stěžovatel požaduje omluvu a náhradu škody za rozhodnutí Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 26. 4. 2006, sp. zn. 16 C 7/2006, o odmítnutí žaloby, které bylo později změněno usnesením Krajského soudu v Ostravě tak, že se žaloba neodmítá.

Stěžovatelovo podání vykazovalo řadu formálních a obsahových vad (absentovalo v něm označení základních práv, která měla být napadenými rozhodnutími porušena, postrádalo jakoukoliv argumentaci stran porušení základních práv a stěžovatel nebyl právně zastoupen).

Z evidence rozhodnutí Ústavního lze seznat, že stěžovatel již v minulosti podal množství podobných návrhů, přičemž ve většině těchto případů ani po výzvě soudce zpravodaje k odstranění vad návrhu nedošlo ze strany stěžovatele k jejich odstranění (např. řízení sp. zn. I. ÚS 494/07, II. ÚS 493/07, IV. ÚS 495/07, III. ÚS 613/07, IV. ÚS 631/07, III. ÚS 681/07, III. ÚS 710/07 aj.).

Soudce zpravodaj proto v daném případě vážil, zda opětovně i v tomto řízení stěžovatele vyzývat k odstranění vad podání, když je s ohledem na předchozí postup stěžovatele zřejmé, že byl v okamžiku podání seznámen se všemi zákonem předvídanými požadavky na obsahové a formální náležitosti návrhu na zahájení řízení.

Ústavní soud vychází z účelu výzvy k odstranění vad podání, jak je konstruován § 41 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, jímž je především procesní poučení navrhovatele o náležitostech návrhu na zahájení řízení. V konkrétním případě je naprosto evidentní, že stěžovatel byl v tomto směru Ústavním soudem poučen v celé řadě předchozích řízení a v předchozích usneseních Ústavního soudu byl rovněž seznámen s důvody obligatorního právního zastoupení účastníků řízení před Ústavním soudem. Bylo by proto zcela bezúčelným v tomto řízení stěžovatele opětovně vyzývat k odstranění vad podání.

Nadto je ještě případné dodat, že v daném případě, dle obsahu návrhu, se jedná o návrh, který je zřejmě opožděný (usnesení KS v Ostravě je datováno 22. 12. 2006), směřuje proti rozhodnutí, které není konečné, a je proto nepřípustný, a stěžovatel požaduje nařídit soudu omluvu a náhradu škody, k čemuž však není Ústavní soud příslušný.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti soudce zpravodaj návrh, který trpěl vadami, pro něž nebyl před Ústavním soudem meritorně projednatelný, podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. ledna 2008

Dagmar Lastovecká

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru