Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 3147/14 #1Usnesení ÚS ze dne 19.02.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Hradec Králové
SOUD - OS Jičín
Soudce zpravodajZemánek Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:2.US.3147.14.1
Datum podání26.09.2014
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 3147/14 ze dne 19. 2. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Zemánkem o ústavní stížnosti stěžovatelky Aleny Houžvičkové, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 25 Co 209/2014-241 ze dne 30. 6. 2014, a usnesení Okresního soudu v Jičíně č. j. 6 C 19/2007-217 ze dne 11. 2. 2014, a č. j. 6 C 19/2007-207 ze dne 11. 11. 2013, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 26. 9. 2014, se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, jimiž mělo být porušeno její právo na spravedlivý proces. Současně navrhla, aby Ústavní soud z právních předpisů odstranil povinné zastoupení advokátem při podávání dovolání, kasační i ústavní stížnosti i jejich zpoplatnění soudními poplatky.

Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stěžovatelka byla přípisem ze dne 23. 10. 2014 vyzvána k odstranění jejích vad ve lhůtě do 30 dnů od doručení výzvy. Zejména byla poučena o povinnosti být v řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem, přičemž byla informována o tom, že zákon o Ústavním soudu neumožňuje ustanovit advokáta z úřední moci, ale podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, má každý právo na poskytnutí právní pomoci advokátem a na to, aby mu byl v případě, že mu tato pomoc bude odmítnuta, přidělen advokát určený Českou advokátní komorou. Pro tento případ byla stěžovatelka poučena, že se musí se žádostí o advokáta sama obrátit na Českou advokátní komoru v Brně. Současně byla upozorněna na následky spojené s neodstraněním vytčených vad. Dne 18. 12. 2014 stěžovatelka požádala o prodloužení určené lhůty z důvodu pracovního vytížení v období konce roku 2014 a začátku roku 2015. Její žádosti bylo vyhověno a lhůta jí byla prodloužena o dalších 15 dnů s poučením o tom, že v případě marného uplynutí této dodatečné lhůty bude ústavní stížnost bez dalšího odmítnuta.

Jak vyplývá z vrácené doručenky od sdělení o prodloužení lhůty, doručující orgán stěžovatelku nezastihl, písemnost Ústavního soudu uložil a stěžovatelce zanechal výzvu, že zásilka je připravena k vyzvednutí dne 8. 1. 2015. Protože si ji stěžovatelka v úložné době nevyzvedla, písemnost byla dne 20. 1. 2015 vložena do její domovní schránky. Písemnost Ústavního soudu tak byla stěžovatelce doručena fikcí dne 18. 1. 2015, přičemž vytčené vady nebyly ani v dodatečně prodloužené lhůtě odstraněny.

Nad rámec výše uvedeného považuje Ústavní soud za vhodné uvést, že stěžovatelka byla v souvislosti s jejími podáními k Ústavnímu soudu již mnohokrát vyzývána k odstranění jejich vad s patřičným poučením o náležitostech ústavní stížnosti (včetně povinného zastoupení advokátem). Ústavní soud v některých věcech již stěžovatelku nevyzýval k odstranění vad podání s tím, že v řízení o ústavní stížnosti není nevyhnutelnou podmínkou, aby se poučení o povinném zastoupení a o dalších náležitostech návrhu dostávalo stěžovatelům vždy v každém individuálním řízení, jestliže se tak stalo ve více případech předchozích (srov. např. usnesení sp. zn. IV. ÚS 92/15, I. ÚS 3258/14, IV. ÚS 3320/14, I. ÚS 2856/14, II. ÚS 2437/14 a další). V usnesení sp. zn. I. ÚS 3507/12 ze dne 17. 1. 2013 se také dostatečně vypořádal s blíže nespecifikovaným návrhem stěžovatelky, aby bylo z právních předpisů odstraněno povinné zastoupení advokátem při podávání dovolání, kasační i ústavní stížnosti i jejich zpoplatnění soudními poplatky.

Vzhledem k výše uvedenému Ústavnímu soudu nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout s tím, že v určené lhůtě nebyly odstraněny její vady.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. února 2015

Jiří Zemánek, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru