Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 312/96Usnesení ÚS ze dne 03.02.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajBrožová Iva
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní/obvinění a stíhání
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:2.US.312.96
Datum podání01.11.1996

přidejte vlastní popisek

II.ÚS 312/96 ze dne 3. 2. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele M.Š., o návrhu ze dne 29. 10. 1996, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel ve svém návrhu ze dne 29. 10. 1996, doručeném Ústavnímu soudu dne 1. 11. 1996, žádal o přezkoumání zákonnosti trestního stíhání a přezkoumání postupu vyšetřovatele Policie České republiky ve věci vedené pod ČVS: OVV-46/203-95, neboť má za to, že v této věci již od počátku řízení došlo ke zkrácení jeho práva na obhajobu dle čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a porušení § 2 odst. 2 a 11 tr. řádu a dále žádal, aby Ústavní soud zrušil obvinění a zařídil propuštění navrhovatele z vazby.

Vzhledem k tomu, že podání navrhovatele nesplňovalo náležitosti zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, byl stěžovatel přípisem ze dne 13. 11. 1996, který mu byl doručen oproti podpisu dne 20. 11. 1996, vyzván k odstranění vad, a to ve lhůtě do 20. 12. 1996.

1

II. ÚS 312/96

V přípise, doručeném Ústavnímu soudu dne 10. 12. 1996, navrhovatel sdělil, že trvá na projednání ústavní stížnosti, žádá o přidělení advokáta Ústavním soudem s tím, aby náklady jeho zastoupení uhradil stát. Přípisem Ústavního soudu, doručeným navrhovateli oproti podpisu dne 19. 12. 1996, byl navrhovatel poučen o tom, že právní předpisy neumožňují přidělení advokáta účastníku řízení ze strany Ústavního soudu a opakovaně byl informován o nutnosti obrátit se s žádostí o přidělení advokáta na ČAK, pokud mu bude poskytnutí právní pomoci konkrétním advokátem odmítnuto. Současně mu byla do 7. 1. 1997 prodloužena lhůta k odstranění vad návrhu.

Ústavní soud po marném uplynutí i prodloužené lhůty k odstranění vad návrhu znovu přezkoumal podání stěžovatele a dospěl k závěru, že jde o návrh, který nemá náležitosti dle zák. č. 182/1993 Sb., mimo jiné proto, že navrhovatel dosud není zastoupen advokátem.

Za této situace a vzhledem k tomu, že dne 7. 1. 1997 uplynula lhůta k odstranění vad, byl návrh stěžovatele dle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb. odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

JUDr. Iva Brožová

V Brně dne 3. 2. 1997soudkyně Ústavního soudu ČR

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru