Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 307/06Usnesení ÚS ze dne 17.07.2006

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajRychetský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2006:2.US.307.06
Datum podání18.05.2006
Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci

jiný zásah orgánu veřejné moci

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 38 odst.2

209/1992 Sb., čl. 6 odst.1


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 307/06 ze dne 17. 7. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. V. S., CSc., takto:

Ústavní stížnost seodmítá.

Odůvodnění:

Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 18. května 2005, označeným jako "Evropský soud pro lidská práva - stížnost, krach stavby vodní elektrárny Bělov na řece Moravě" zaslal stěžovatel Ústavnímu soud dokumenty, které dle něj měly svědčit

o neúměrně dlouhé činnosti justice ve věci krachu stavby vodní elektrárny Bělov.

Po přezkoumání podání Ústavní soud zjistil, že nemá náležitosti ústavní stížnosti, které zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, stanoví (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatel neuvedl, proti jakému rozhodnutí nebo postupu veřejné moci jeho stížnost směřuje, které jeho základní právo nebo svoboda byly tímto rozhodnutím nebo postupem porušeny (§ 72 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), nebylo z něho patrno, čeho se navrhovatel domáhá, ani v něm nebyly označeny důkazy, kterých se navrhovatel dovolává (§ 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Návrh nebyl zaslán v dostatečném počtu vyhotovení (§ 34 odst. 2 zákona o Ústavním soudu) a navrhovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 zákona o Ústavním soudu).

Na základě shora uvedených skutečností byl navrhovatel dopisem ze dne 6. června 2006 vyzván Ústavním soudem, aby svůj návrh uvedl do souladu se zákonnými požadavky a současně mu byla stanovena lhůta k odstranění vytýkaných nedostatků, která činila 30 dnů ode dne doručení výzvy.

Dle poštovní doručenky výzvu převzal dne 7. června 2006.

Na tuto výzvu reagoval stěžovatel podáním ze dne 4. července 2006, aniž však odstranil vytčené vady. Jeho podání nadále neobsahovalo konkretizaci zásahu, vůči němuž má podaná stížnost směřovat, ani návrh, který by byl z hlediska požadavků zákona o Ústavním soudu projednatelný. Stěžovatel neodstranil ani vadu spočívající v nedostatku právního zastoupení. Ústavní soud zároveň učinil dotaz na příslušné orgány České advokátní komory, zda stěžovatel v souvislosti s podanou stížností požádal o ustanovení advokáta, přičemž o této možnosti byl informován uvedenou výzvou k odstranění vad podání. Takovou žádost však stěžovatel neučinil.

Vady svého návrhu stěžovatel ani do dnešního dne neodstranil, a proto Ústavní soud jeho návrh odmítl [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Poučení:

Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. července 2006

JUDr. Pavel Rychetský v. r.

soudce zpravodaj

Za správnost vyhotovení :

Jitka Chmelová

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru