Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 3054/07 #1Usnesení ÚS ze dne 06.02.2008

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajBalík Stanislav
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2008:2.US.3054.07.1
Datum podání30.11.2007
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

182/1993 Sb., § 30 odst.1


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 3054/07 ze dne 6. 2. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele J. L., o návrhu ze dne 29. 11. 2007, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se svým návrhem, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 30. 11. 2007, obrátil na Ústavní soud se žádostí o přezkum postupu Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou v řízení, vedeném pod sp. zn. 5 C 179/97.

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti dle ustanovení § 30 odst.1 a § 34 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl navrhovatel vyzván k odstranění vad svého podání ve lhůtě 20 dnů. Zásilka doručovaná na adresu, kterou navrhovatel sám uvedl jako adresu svého bydliště, se vrátila nedoručená s relací pošty, že byla dne 27. 12. 2007 uložena a adresát si ji v úložní lhůtě nevyzvedl. Ústavní soud dotazem na centrální evidenci obyvatel ověřil, že navrhovatel je na adrese, na níž byla písemnost doručována, hlášen k trvalému pobytu. Ve smyslu ustanovení § 50c odst. 4 o. s. ř. tedy nastala fikce doručení písemnosti desátým dnem od uložení zásilky na poště, tedy dne 7. 1. 2008.

Ústavní soud konstatuje, že dne 28. 1. 2008 marně uplynula soudcovská lhůta určená k odstranění vytčených vad podání, aniž je navrhovatel přes poučení o možných následcích odstranil.

Navrhovateli byly výše uvedenou výzvou Ústavního soudu vytčeny vady jeho podání, přičemž byla zdůrazněna zejména jeho povinnost plynoucí z ustanovení § 30 a § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, a to včetně vlastního sepsání návrhu, na základě speciální plné moci. Navrhovatel byl dále upozorněn, že pokud vytčené vady podání nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude návrh bez dalšího dle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut. Navrhovatel však žádné kroky k zajištění svého právního zastoupení nepodnikl.

Za této situace, kdy navrhovatel i přes poučení o možných následcích vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, Ústavní soud jeho návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. února 2008

Stanislav Balík

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru