Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 3041/11 #1Usnesení ÚS ze dne 24.10.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
Soudce zpravodajNykodým Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:2.US.3041.11.1
Datum podání11.10.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 3041/11 ze dne 24. 10. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o ústavní stížnosti Mgr. Bc. H. M., zastoupené JUDr. Jiřím Kašparem, advokátem, se sídlem v Poličce, směřující proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 7. 2011, č. j. 33 Cdo 4872/2010-139, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelka napadla podáním datovaným dnem 10. 10. 2011 v záhlaví specifikované usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 7. 2011 (v podání uvedené datum "26. 7. 2010" je zjevnou písařskou chybou) o odmítnutí jejího dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka Pardubice, vydanému ve sporu o zaplacení částky 1.102.500 Kč. Domnívá se, že vynesením označeného rozhodnutí dovolací soud neochránil právo stěžovatelky na spravedlivý proces. To mělo být v průběhu předchozího řízení porušeno tím, že odvolání bylo projednáno bez účasti stěžovatelky, která se sice omluvila, ale zúčastnit se jej chtěla.

Tak jako v jiných případech soudce zpravodaj nejprve zkoumal, zda návrh splňuje formální předpoklady meritorního projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Dospěl k závěru negativnímu.

Jednou ze zákonem formulovaných podmínek řízení je též povinnost zachovat lhůtu pro podání ústavní stížnosti. Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. Přitom ustanovení zákona o délce lhůty k podání stížnosti je kogentní povahy, a Ústavní soud tedy nemůže tuto lhůtu ani prodloužit ani prominout, byť by byla zmeškána o jediný den (srov. např. usnesení sp. zn. IV. ÚS 248/96).

Lhůta pro podání ústavní stížnosti v případě stěžovatelky běží od doručení napadeného usnesení dovolacího soudu, který podané dovolání - nepřípustné dle § 237 odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu - neshledal přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka ve svém podání jako den doručení rozhodnutí uvedla "8. srpen 2010", což je vzhledem k datu vydání napadeného usnesení zjevná písařská chyba, a že otisk prezenčního razítka na kopii napadeného usnesení předložené spolu s návrhem je obtížně čitelný, požádal soudce zpravodaj o potvrzení data doručení civilní kancelář okresního soudu. Ta potvrdila, že rozhodnutí bylo doručeno dne 8. srpna 2011. Dne následujícího tedy začala běžet výše zmíněná 60 denní stížní lhůta. Její poslední den připadl na pátek 7. října 2011. Z podacího razítka na poštovní obálce však vyplývá, že k poštovní přepravě stěžovatelka zásilku s ústavní stížností podala až dne 10. 10. 2011. Zákonná lhůta k podání ústavní stížnosti v té době však již marně uplynula.

Vzhledem ke shora uvedenému soudci zpravodaji nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítnout jako návrh podaný po lhůtě zákonem stanovené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. října 2011

Jiří Nykodým, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru