Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 303/97Usnesení ÚS ze dne 24.09.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajProcházka Antonín
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /specifika trestního řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:2.US.303.97
Datum podání15.08.1997

přidejte vlastní popisek

II.ÚS 303/97 ze dne 24. 9. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA II.ÚS 303/97

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou dne 24.9. 1997 ve věci ústavní stížnosti P.H., t akt o :

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Soudce zpravodaj podle ustanovení § 43 odst.1 písm. a) a f) zák.č. 182/1993 Sb. návrh odmítl, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě jemu k tomu určené a nad to se jedná o návrh nepřípustný.

Ústavní soud obdržel dne 15.8. 1997 stížnost navrhovatele, která směřuje proti rozsudkům Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 21.9. 1995, č.j. 3 T 137/95-50, Okresního soudu v Lounech ze dne 30.11. 1995, sp. zn . 1 T 332/95, Okresního soudu v Kladně ze dne 11.4. 1996, č.j. 1 T 137/95-113, a usnesení Okresního soudu v Kladně ze dne 11.12. 1995, č.j. 1 T 137/95-71.

Navrhovatel se domnívá, že shora citovanými rozsudky došlo k porušení zákona a navrhuje, aby Ústavní soud zrušil usnesení Okresního soudu v Kladně ze dne 11.12. 1995, č.j. 1 T 137/95-71.

1

II.ÚS 303/97

Soudce zpravodaj zaslal stěžovateli poučení o náležitostech podání ústavní stížnosti a vyzval jej , aby ve stanovené 15 denní lhůtě od doručení výzvy odstranil vady podání. Písemnou výzvu společně s poučením převzal stěžovatel dne 21. srpna 1997. Dne 3.9. 1997 obdržel Ústavní soud přílohou dopisu shora citovaná rozhodnutí se sdělením, aby tyto originály rozhodnutí byly stěžovateli po projednání jeho podání vráceny, neboť uvažuje o zaslání spisových příloh k mezinárodnímu soudu.

Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě navrhovatel neodstranil vady podání, byl nucen soudce zpravodaj podanou stížnost odmítnout ve smyslu ustanovení § 43 odst.1 písm. a) zák.č. 182/1993 Sb. Po obdržení listinných dokladů pak zjistil, že všechna citovaná rozhodnutí prvostupňových obecných soudů byla vydána již v roce 1995 a v dubnu 1996, nesplňují proto ustanovení § 75 odst. 1 zák.č. 182/1993 Sb. ve vztahu k ustanovení § 72 odst.1 písma) a § 72 odst.2 zák.č. 182/1993 Sb. a jako takovou bylo nutno ústavní stížnost odmítnout z důvodu její nepřípustnosti.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Antonín Procházka

soudce Ústavního soudu

V Brně dne 24.9. 1997

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru