Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 2981/20 #1Usnesení ÚS ze dne 21.01.2021

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Brno
Soudce zpravodajDavid Ludvík
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2021:2.US.2981.20.1
Datum podání21.10.2020
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 2981/20 ze dne 21. 1. 2021

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Jiřího Fouska, proti blíže nespecifikovanému rozhodnutí Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě sp. zn. 72 Co 118/2020, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu byl dne 21. 10. 2020 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu). Stěžovatel se jeho prostřednictvím domáhal zrušení v záhlaví uvedeného soudního rozhodnutí.

2. Předtím než se Ústavní soud mohl začít věcí meritorně zabývat, musel přezkoumat podání po stránce formální a konstatoval, že podaná ústavní stížnost postrádá některé náležitosti návrhu podle ustanovení § 34 zákona o Ústavním soudu, zejména stěžovatel nebyl pro řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§30 a § 31 zákona o Ústavním soudu). Z toho důvodu Ústavní soud svým přípisem ze dne 23. 11. 2020, který byl stěžovateli doručen dne 25. 11. 2020, stěžovatele vyzval k odstranění těchto vad a uložil mu, aby tak učinil nejpozději ve lhůtě 30 dnů od doručení předmětného přípisu. Výslovně také stěžovatele informoval, že se může podle ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na Českou advokátní komoru se žádostí o určení advokáta. Současně ho poučil, že neodstranění vad návrhu v určené lhůtě zakládá důvod pro odmítnutí ústavní stížnosti dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Dne 7. 1. 2021 v reakci na žádost stěžovatele Ústavní soud lhůtu k odstranění vad prodloužil do 20. 1. 2021, jak stěžovatel žádal.

3. Vzhledem k tomu, že stěžovatel ani v prodloužené lhůtě (a ani do dne vydání tohoto rozhodnutí) vytýkané vady svého podání neodstranil, přestože byl poučen o následcích takového postupu, musel Ústavní soud v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení jeho návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. ledna 2021

Ludvík David, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru