Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 2979/10 #1Usnesení ÚS ze dne 15.02.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - OS Louny
POLICIE - Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, expozitura Ústí nad Labem
Soudce zpravodajBalík Stanislav
Typ výrokuprocesní - spojení věcí
Předmět řízení
Věcný rejstřík
PoznámkaÚstavní stížnosti vedené pod sp. zn. II. ÚS 2979/10 a IV. ÚS 3536/10 se spojují ke společnému řízení a budou vedené pod sp. zn. II. ÚS 2979/10.
EcliECLI:CZ:US:2011:2.US.2979.10.1
Datum podání18.10.2010
Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

1411/961 Sb., § 158 odst.3, § 160 odst.4, § 84, § 78

182/1993 Sb., § 80


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 2979/10 ze dne 15. 2. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v plénu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti společnosti LEGIOS, a. s., se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5, zastoupené Mgr. Alešem Váňou, advokátem se sídlem Karlovy Vary, Svahová 4, proti příkazu k prohlídce jiných prostor a pozemků Okresního soudu v Lounech č. j. 0 Nt 1006/2010-5 ze dne 11. října 2010 a proti zásahu Policie České republiky, Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, expozitura Ústí nad Labem, spojené s žádostí o vydání usnesení o naléhavosti věci a žádostí o vydání předběžného opatření, jež byla zaevidována pod sp. zn. II. ÚS 2979/10, a ve věci ústavní stížnosti téže stěžovatelky proti příkazu k prohlídce jiných prostor a pozemků Okresního soudu v Lounech č. j. 0 Nt 1007/2010-5 ze dne 11. října 2010 a proti zásahu Policie České republiky, Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, expozitura Ústí nad Labem,, spojené s žádostí o vydání usnesení o naléhavosti věci a žádostí o vydání předběžného opatření, jež byla zaevidována pod sp. zn. IV. ÚS 3536/10, takto:

Ústavní stížnosti vedené pod spisovými značkami II. ÚS 2979/10 a IV. ÚS 3536/10 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod spisovou značkou II. ÚS 2979/10.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, jež byla Ústavnímu soudu doručena dne 21. 10. 2010 a zde zaevidována pod sp. zn. II. ÚS 2979/10, a posléze doplněna podáními ze dne 22. 10. 2010 a 9. 12. 2010, se stěžovatelka domáhá vydání nálezu, kterým by Ústavní soud zrušil příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků, vydaný Okresním soudem v Lounech pod č. j. 0 Nt 1006/2010-5, zakázal Policii České republiky, Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, expozitura Ústí nad Labem, pokračovat v porušování ústavně zaručených práv stěžovatelky, a přikázal jí obnovit stav před porušením práv a svobod stěžovatelky, tzn. vrátit jí movité věci zabavené při prohlídce jiných prostor a pozemků, konané dne 13. 10. 2010, specifikované v protokolu o provedení prohlídky jiných prostor a pozemků, sepsaném dne 13. 10. 2010 Policií České republiky, Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, expozitura Ústí nad Labem, č. j. OKFK-257/TČ-2009-049026, a vydal předběžné opatření, kterým by přikázal Policii České republiky, Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, expozitura Ústí nad Labem, obnovit stav před porušením práv a svobod stěžovatelky, tzn. vrátit stěžovatelce movité věci zabavené při prohlídce jiných prostor a pozemků, konané dne 13. 10. 2010, specifikované v protokolu o provedení prohlídky jiných prostor a pozemků, sepsaném dne 13. 10. 2010 Policií České republiky, Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, expozitura Ústí nad Labem, č. j. OKFK-257/TČ-2009-049026, a přikázal Policii České republiky, Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, expozitura Ústí nad Labem, znehodnotit veškerá elektronická data, která byla dne 13. 10. 2010 při domovní prohlídce uskutečněné na základě příkazu vydaného Okresním soudem v Lounech ze dne 11. 10. 2010 č. j. 0 Nt 1006/2010-5, stažena na hmotné nosiče, jakož i zajistit znehodnocení těchto dat dalšími subjekty, jimž bylo s daty Policí České republiky, Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, expozitura Ústí nad Labem, umožněno nakládat.

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 13. 12. 2010 a zaevidovanou pod sp. zn. IV. ÚS 3536/10, se stěžovatelka domáhá vydání nálezu, kterým by Ústavní soud zrušil příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků, vydaný Okresním soudem v Lounech pod č. j. 0 Nt 1007/2010-5, zakázal Policii České republiky, Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, expozitura Ústí nad Labem, pokračovat v porušování ústavně zaručených práv stěžovatelky, přikázal jí obnovit stav před porušením práv a svobod stěžovatelky, tzn. vrátit jí movité věci a hmotné nosiče dat zabavené při prohlídce jiných prostor a pozemků, konané dne 13. 10. 2010, specifikované v protokolu o provedení prohlídky jiných prostor a pozemků, sepsaném dne 13. 10. 2010 Policií České republiky, Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, expozitura Ústí nad Labem, č. j. OKFK-257/TČ-2009-049026, a dále jí přikázal znehodnotit veškerá elektronická data, která byla dne 13. 10. 2010 při domovní prohlídce uskutečněné na základě příkazu vydaného Okresním soudem v Lounech ze dne 11. října 2010 č. j. 0 Nt 1007/2010-5, stažena na hmotné nosiče, jakož i zajistit znehodnocení těchto dat dalšími subjekty, jimž bylo s daty policí České republiky, Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, expozitura Ústí nad Labem, umožněno nakládat, a konečně aby vydal předběžné opatření, kterým by zakázal Policii České republiky pokračovat v zásahu do ústavně zaručených práv stěžovatelky spočívajícím v zadržování věcí odňatých stěžovatelce a dále v nakládání s elektronickými daty staženými na hmotné nosiče dat, resp. přímo s nosiči dat, zajištěnými při předmětné prohlídce jiných prostor a pozemků, uskutečněné dne 13. 10. 2010 na základě příkazu vydaného Okresním soudem v Lounech ze dne 11. 10. 2010 č. j. 0 Nt 1007/2010-5, a zakázal Policii České republiky zkoumat jejich obsah, a jakkoli jinak s nimi nakládat, kromě jejich vydání stěžovatelce.

Podle § 112 odst. 1 občanského soudního řádu ve spojení s § 63 zákona č. 182/1992 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může Ústavní soud v zájmu hospodárnosti řízení spojit ke společnému řízení věci, které byly u něj zahájeny a skutkově spolu souvisí nebo se týkají týchž účastníků.

Obě shora zmíněné ústavní stížnosti stěžovatelky se týkají týchž účastníků a časově i skutkově spolu souvisí, neboť jsou jimi napadány příkazy k prohlídce jiných prostor a pozemků vydané dne 11. 10. 2010 ve stejném trestním řízení. Proto je Ústavní soud podle výše citovaných ustanovení spojil ke společnému řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. února 2011

Pavel Rychetský

předseda Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru