Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 2966/14 #1Usnesení ÚS ze dne 31.08.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS České Budějovice
SOUD - OS Strakonice
Soudce zpravodajSuchánek Radovan
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:2.US.2966.14.1
Datum podání08.09.2014
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 2966/14 ze dne 31. 8. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele V. P., t. č. Věznice Pardubice, P.O. BOX 18/F1L, 530 44 Pardubice, zastoupeného Mgr. Stanislavem Hykyšem, advokátem se sídlem Zelená 267, 530 03 Pardubice, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. dubna 2014 č. j. 4 To 184/2014-345 a proti usnesení Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 11. února 2014 č. j. 5 T 13/2011-329, za účasti 1) Krajského soudu v Českých Budějovicích a 2) Okresního soudu ve Strakonicích, jako účastníků řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 8. září 2014, a která byla doplněna podáními Ústavnímu soudu doručenými dne 27. října 2014 a dne 29. října 2014, se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, a to pro porušení čl. 1 a čl. 4 Ústavy České republiky, čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jakož i čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

II.

Dříve, než může Ústavní soud přistoupit k projednání a rozhodnutí věci samé, musí prověřit, zda jsou splněny všechny formální náležitosti a předpoklady jejího meritorního projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Dle ust. § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

V ústavní stížnosti stěžovatel uvedl, že si je vědom toho, že lhůta k podání ústavní stížnosti činí dva měsíce od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k jeho ochraně poskytuje. Stěžovatel však poukazuje na to, že je osobou ve výkonu trestu, jeho možnost včas vyhledat kvalifikovanou právní pomoc je tedy ztížena. Stěžovatel rovněž poukazuje na jeho dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav - bolesti páteře, pro které pobírá léky na bázi opiátu, jak vyplývá i z jeho zdravotní dokumentace vedené Věznicí Pardubice, což má nepříznivý vliv na jeho schopnost jednaní.

Dotazem na Okresní soud ve Strakonicích Ústavní soud zjistil, že napadené usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. dubna 2014 č. j. 4 To 184/2014-345 bylo stěžovateli doručeno dne 28. dubna 2014, jeho právnímu zástupci JUDr. Zdeňku Lacinovi dne 25. dubna 2014.

Byla-li ústavní stížnost stěžovatele předána k poštovní přepravě dne 5. září 2014, je zřejmé, že se tak stalo až po uplynutí lhůty stanovené zákonem k jejímu podání, přičemž zmeškání této lhůty nelze prominout.

Podle ust. § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

Na základě výše uvedených skutečností Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ust. § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítl jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. srpna 2015

Radovan Suchánek, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru