Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 289/11 #1Usnesení ÚS ze dne 08.03.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
Soudce zpravodajRychetský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:2.US.289.11.1
Datum podání31.01.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 289/11 ze dne 8. 3. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským ve věci návrhu P. Č., proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 A 88/10, sp. zn. 6 Ads 107/2010 a procesního rozhodnutí Aprn 7/2010-12, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Stěžovatel se podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 31. ledna 2011 domáhal zrušení procesního rozhodnutí Aprn 7/2010-12 ve věci řízení u Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 A 88/10 a sp. zn. 6 Ads 107/2010. Stěžovatel namítal aktuální zásah do jeho práva na spravedlivý proces tím, že řízení probíhalo v rozporu s procesními předpisy (s. ř. s.); provedený přezkum u Nejvyššího správního soudu neměl oporu ve spise Městského soudu v Praze, soud bezdůvodně odmítl námitku neúčinnosti doručení, rozhodnutí nebylo řádně doručeno, návrh na určení lhůty nebyl řádně projednán atd. Stěžovatel navrhl, aby mu Ústavní soud poskytl měsíční lhůtu k doplnění ústavní stížnosti a odstranění vad podání.

Dle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), fyzické a právnické osoby jako účastníci nebo jako vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem musí být zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy.

Podání také zjevně nebylo sepsáno advokátem a nebyla k němu přiložena plná moc zvolenému advokátovi. Protože šlo o podání nesplňující formální podmínky ústavní stížnosti předepsané zákonem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), byly stěžovateli jeho formální vady vytknuty a současně mu byla stanovena, pod následky plynoucími z ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, lhůta k odstranění vad podání v trváni 20 dnů.

Výzva k odstranění vad, jak je o ní zmínka, byla stěžovateli doručena 7. února 2011 a ve lhůtě stanovené Ústavním soudem (tj. do 28. února 2011) na ni sice reagoval podáním doručeným ústavnímu soudu dne 1. března 2011, ale vytknuté vady neodstranil. Ústavnímu soudu nezbylo, než ve věci rozhodnout odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 8. března 2011

Pavel Rychetský v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru