Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 2866/17 #1Usnesení ÚS ze dne 03.01.2018

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO - nezletilá
Dotčený orgánSOUD - KS Hradec Králové
SOUD - OS Náchod
Soudce zpravodajRychetský Pavel
Typ výrokuprocesní - ustanovení opatrovníka
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2018:2.US.2866.17.1
Datum podání11.09.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 2866/17 ze dne 3. 1. 2018

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu Kateřiny Šimáčkové, soudce zpravodaje Pavla Rychetského a soudce Vojtěcha Šimíčka ve věci ústavní stížnosti nezletilé B. H., proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. června 2017 č. j. 17 Co 37/2017-2400 a rozsudku Okresního soudu v Náchodě ze dne 23. září 2016 č. j. 0 P 276/2010-2044, ve znění doplňujícího usnesení téhož soudu ze dne 25. listopadu 2016 č. j. 0 P 276/2010-2111, za účasti Krajského soudu v Hradci Králové a Okresního soudu v Náchodě jako účastníků řízení a matky nezletilé Z. O., otce nezletilé J. H., zastoupeného Mgr. Bc. Denisou Markovou, advokátkou, sídlem J. Š. Baara 1625/11, České Budějovice, a prarodičů nezletilé D. H. a J. H., obou zastoupených Mgr. Irenou Zelenkovou, advokátkou, sídlem náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3 - Žižkov, jako vedlejších účastníků řízení, takto:

Stěžovatelce, nezletilé B. H. se k zastupování v řízení o její ústavní stížnosti, vedenému před Ústavním soudem pod sp. zn. II. ÚS 2866/17, jmenuje opatrovníkem Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, se sídlem Šilingrovo náměstí 3/4, Brno.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Náchodě ze dne 23. 9. 2016 č. j. 0 P 276/2010-2044, ve znění doplňujícího usnesení ze dne 25. 11. 2016 č. j. 0 P 276/2010-2111, bylo zastaveno řízení o změnu péče nezletilé stěžovatelky (výrok I) a byl zamítnut návrh prarodičů stěžovatelky na její svěření do jejich pěstounské péče, či do jejich péče, či do péče babičky (výrok II). Ve zbylých výrocích bylo rozhodnuto o povinnosti matky stěžovatelky hradit výživné (výrok III) a o povinnosti prarodičů stěžovatelky zaplatit České republiky náklady řízení státu za znalecké posudky (výrok IV), za zastupování matky ustanoveným opatrovníkem a za výslech znalce při soudním jednání (výrok V) a za tlumočné (výrok VII). Žádnému z účastníků řízení nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení (výrok VI). Toto rozhodnutí bylo potvrzeno rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. 6. 2017 č. j. 17 Co 37/2017-2400. Výjimkou byly pouze výroky IV a VII, které byly zčásti potvrzeny a zčásti změněny.

Nezletilá stěžovatelka podala proti shora uvedeným rozhodnutím včasnou ústavní stížnost prostřednictvím Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, který byl jejím kolizním opatrovníkem v řízení před obecnými soudy. Přestože ústavní stížnost podanou jeho prostřednictvím nelze odmítnout jako podanou někým zjevně neoprávněným (srov. usnesení ze dne 9. 11. 2016 sp. zn. I. ÚS 3444/16; dostupné na http://nalus.usoud.cz), jeho postavení opatrovníka v řízení před obecnými soudy nezakládá i jeho oprávnění zastupovat stěžovatelku v řízení před Ústavním soudem. Ústavní soud nicméně považuje za vhodné jmenovat jej jakožto státní orgán, jehož úkolem je ochrana práv a zájmů dětí, procesním opatrovníkem nezletilé stěžovatelce i pro toto řízení.

Z těchto důvodů rozhodl Ústavní soud podle § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve spojení s § 469 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 296/2017 Sb., tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. ledna 2018

Kateřina Šimáčková v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru