Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 286/03Usnesení ÚS ze dne 04.06.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajMalenovský Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2003:2.US.286.03
Datum podání22.05.2003
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

99/1963 Sb., § 229


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 286/03 ze dne 4. 6. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele J. K., o jeho návrhu, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 22. 5. 2003 a který směřuje proti usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 4. 2003, sp. zn. I. ÚS 734/02, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 22. 5. 2003 byl Ústavnímu soudu doručen návrh nazvaný jako "žaloba pro zmatečnost", který směřuje proti usnesení Ústavního soudu uvedenému v záhlaví. Tímto usnesením byl soudcem zpravodajem odmítnut podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, návrh navrhovatele pro neodstranění vytčených vad ve lhůtě stanovené soudem. Navrhovatel vyslovuje nesouhlas s citovaným usnesením, považuje ho za nespravedlivé a domáhá se vydání nového rozhodnutí ve věci.

Ústavní soud konstatuje, že jeho hlavním úkolem ve smyslu ustanovení čl. 83 Ústavy ČR je ochrana ústavnosti. Jako každý jiný státní orgán se ve své činnosti musí řídit principem, že státní moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon (čl. 2 odst. 3 Ústavy, čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod). Podle ustanovení čl. 89 odst. 2 Ústavy ČR jsou vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu závazná pro všechny orgány i osoby. Podle ustanovení § 43 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, není proti usnesení Ústavního soudu přípustné odvolání.

Ústavní soud podotýká, že řízení před ním je založeno na modelu koncentrovaného a specializovaného ústavního soudnictví, jedná se o řízení jednoinstanční a rozhodnutí Ústavního soudu jsou konečná. Ústavnímu soudu tedy nepřísluší o svých rozhodnutích znovu jednat a rozhodnout.

Poněvadž jde o návrh ve věci, v níž přípustnost není dána, Ústavnísoud jej i s ohledem na svou ustálenou judikaturu (srov. Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, sv. 6, Praha C.H. Beck 1997, str. 557, usnesení sp. zn. II. ÚS 148/96, usnesení sp. zn. II. ÚS 354/02 a další) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl [ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. června 2003JUDr. Jiří Malenovský

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru