Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 281/04Usnesení ÚS ze dne 24.09.2004

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajLastovecká Dagmar
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní
Věcný rejstříkdůkaz/volné hodnocení
EcliECLI:CZ:US:2004:2.US.281.04
Datum podání05.05.2004
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 2 odst.5, § 2 odst.6


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 281/04 ze dne 24. 9. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu stěžovatele R. S.

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

V podání doručeném Ústavnímu soudu dne 5. května 2004 stěžovatel uvádí, že dne 3. 11. 2003 byl rozsudkem Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Proti uvedenému rozhodnutí se odvolal ke Krajskému soudu v Brně, který rozsudek soudu prvního stupně dne 5. 2. 2004 potvrdil. Stěžovatel tvrdí, že obecné soudy i okresní státní zastupitelství svým postupem v trestním řízení porušily jeho ústavně zaručená základní práva zakotvená v Listině základních práv a svobod, zejména právo na spravedlivý proces. Rovněž byla zkrácena práva garantovaná občanům ústavním pořádkem České republiky.

Jelikož podání nesplňovalo podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb, o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, vyzval Ústavní soud stěžovatele přípisem ze dne 31. května 2004, který obdržel dne 7. června 2004, k odstranění vad s tím, že pokud ve lhůtě třiceti dnů od doručení výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, jíž budou uvedené nedostatky návrhu odstraněny, bude odmítnut. Dne 1. července 2004 stěžovatel Ústavnímu soudu sdělil, že se obrátil na Českou advokátní komorou (dále jen "ČAK") s žádostí o určení advokáta k zastupování před Ústavním soudem, a požádal Ústavní soud o prodloužení lhůty k odstranění vad, na základě čehož mu byla přípisem ze dne 4. srpna 2004, který převzal dne 9. srpna 2004, tato lhůta prodloužena o deset dnů. Dne 15. srpna 2004 stěžovatel Ústavnímu soudu sdělil, že advokát, jenž mu byl ČAK určen, na jeho korespondenci nereaguje.

Vzhledem k tomu, že vady návrhu nebyly ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků na základě § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. září 2004

JUDr. Dagmar Lastovecká

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru