Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 277/11 #1Usnesení ÚS ze dne 15.03.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ústí nad Labem
Soudce zpravodajWagnerová Eliška
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:2.US.277.11.1
Datum podání28.01.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 277/11 ze dne 15. 3. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 15. března 2011 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení soudcem zpravodajem Eliškou Wagnerovou ve věci ústavní stížnosti F. F., proti rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 29. 11. 2010 č. j. 30 Co 154/2010-80, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 28. 1. 2011 bylo Ústavnímu soudu elektronicky, prostřednictvím Okresního soudu v České Lípě, doručeno stručné podání stěžovatele, v němž se domáhal zrušení v záhlaví citovaného rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci.

Vzhledem k tomu, že toto podání vykazovalo jak obsahové (absence ústavněprávně relevantní argumentace a konkrétní argumentace porušením ústavně garantovaných základních práv či svobod), tak formální vady (stěžovatel nebyl právně zastoupen, o ustanovení advokáta žádal Ústavní soud a k podání nebyla přiložena kopie rozhodnutí, na něž text návrhu odkazuje), byl stěžovatel přípisem ze dne 3. 2. 2011 vyzván k jejich odstranění, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení této výzvy Ústavního soudu s výslovným poučením, že neodstraní-li vady v této lhůtě, bude jeho návrh odmítnut.

Jak soudce zpravodaj z poštovní dodejky zjistil, byla citovaná výzva stěžovateli doručena dne 10. 2. 2011, takže lhůta určená k odstranění vad uplynula nejbližší následující pracovní den, tj. v pondělí 14. 3. 2011 (na den 12. 3. 2011 připadla sobota). Stěžovatelem bylo dne 14. 3. 2011, tj. v poslední den lhůty určené mu k odstranění vad citovaného podání, Ústavnímu soudu elektronicky doručeno doplnění podání, v němž Ústavnímu soudu oznamoval, že Česká advokátní komora vyhověla jeho žádosti o ustanovení advokáta, nicméně 30-ti denní lhůta k odstranění vad podání se "(vzhledem k vytíženosti určeného advokáta) ukázala nereálnou", a proto požádal o prodloužení lhůty o dalších 20 dní. Ve svém podání Ústavním soudem vytýkané vady tedy stěžovatel nikterak neodstranil.

Soudce zpravodaj nemohl vyhovět žádosti stěžovatele o prodloužení lhůty k odstraňování vad. Zákonná šedesátidenní lhůta je podle soudce zpravodaje plně dostačující pro podání kompletní a bezvadné ústavní stížnosti a její faktické prodlužování stanovováním dalších lhůt k jejímu doplňování či odstraňování vad by mělo být výjimečné. Stěžovatelem uváděné skutečnosti, pro které by měla být lhůta mu určená k odstranění vad prodloužena od dalších 20 dnů, za onen výjimečný důvod považovat nelze. Neodůvodněné prodlužování lhůty by totiž zvýhodňovalo stěžovatele ve srovnání s jinými stěžovateli, kteří této zákonné povinnosti podat bezvadnou ústavní stížnost v zákonem stanovené lhůtě dostáli. V případě stěžovatele nelze ani odhlédnout od skutečnosti, že v okamžiku, kdy počala plynout lhůta k podání ústavní stížnosti, mu dle jeho vyjádření byla známa skutečnost, že v řízení před Ústavním soudem je vyžadováno povinné zastoupení advokátem, přičemž o možnosti zajistit si právní zastoupení v případě, kdy stěžovatelé nemají prostředky na hrazení nákladů právního zastoupení, cestou určení advokáta Českou advokátní komoru (§ 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů) byl Ústavním soudem v dostatečném časovém předstihu informován ve výše zmíněné výzvě ze dne 3. 2. 2011.

Za této situace nezbylo soudci zpravodaji než návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů usnesením odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. března 2011

Eliška Wagnerová

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru