Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 2765/20 #1Usnesení ÚS ze dne 16.03.2021

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelOBEC / ZASTUPITELSTVO OBCE - Ústí
STĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
Soudce zpravodajDavid Ludvík
Typ výrokuprocesní - spojení věcí
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2021:2.US.2765.20.1
Datum podání24.09.2020
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 2765/20 ze dne 16. 3. 2021

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců a soudkyň Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky obce Ústí, sídlem Ústí 88, zastoupené Mgr. Pavlem Černým, advokátem, se sídlem Údolní 567/33, Brno a ústavní stížnosti stěžovatelů PhDr. Martina Mahlera a PhDr. Barbory Mahlerové, zastoupených JUDr. Janou Svatoňovou, advokátkou, sídlem Na Pankráci 1062/58, Praha 4 proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28. července 2020 č. j. 24 Cdo 1198/2020-309, za účasti Nejvyššího soudu, jako účastníka řízení, a Ing. Veroniky Svobodové, zastoupené Mgr. Janem Tejkalem, advokátem se sídlem Helfertova 13, Brno, jako vedlejší účastnice, takto:

Ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. II. ÚS 2765/20 a sp. zn. III. ÚS 3074/20 se spojují ke společnému řízení a nadále budou vedeny pod sp. zn. II. ÚS 2765/20.

Odůvodnění:

1. Ústavní soud obdržel v záhlaví uvedené ústavní stížnosti, jimiž se stěžovatelé domáhají zrušení výše uvedeného rozhodnutí s tvrzením, že byla porušena jejich práva garantovaná čl. 4, čl. 11 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

2. Podle § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve spojení s § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků.

3. Z předmětných ústavních stížností a jejich příloh Ústavní soud zjistil, že stěžovatelé se domáhají zrušení téhož v záhlaví uvedeného rozsudku Nejvyššího soudu podle § 82 odst. 3 a odkladu jeho vykonatelnosti podle § 79 odst. 2 zákona o Ústavním soudu. Ústavní soud po zjištění obsahové souvislosti ústavních stížností, z důvodu hospodárnosti a efektivity, podle shora uvedených zákonných ustanovení, tyto věci spojil ke společnému řízení.

4. V souladu s rozvrhem práce pro rok 2021 č. Org. 1/21 je soudcem zpravodajem u spojených věcí soudce Ludvík David, neboť mu byla přidělena první ze spojovaných ústavních stížností vedená pod sp. zn. II. ÚS 2765/20.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. března 2021

Pavel Rychetský, v. r.

předseda Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru