Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 274/02 #3Usnesení ÚS ze dne 13.07.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
Soudce zpravodajLastovecká Dagmar
Typ výrokuzastaveno
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:2.US.274.02.3
Datum podání03.05.2002
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 107 odst.1, § 107 odst.2


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 274/02 ze dne 13. 7. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké o ústavní o ústavní stížnosti M. V. a A. V., procesních nástupců JUDr. Ing. F. V., zemřelého dne XX.XX.XXXX, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 1. 2002 čj. 38 Ca 112/2001-34, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

V průběhu řízení před Ústavním soudem právní zástupce stěžovatele JUDr. Ing. F. V. Ústavnímu soudu oznámil, že jeho mandant zemřel. Z přiložené kopie úmrtního listu bylo zjištěno, že stěžovatel zemřel dne XX. XX. XXXX. Notářka JUDr. J. K., z pověření Obvodního soudu pro Prahu 2 soudní komisařka, sdělila Ústavnímu soudu přípisem ze dne 27. 11. 2003, že dědické řízení po zemřelém JUDr. Ing. F. V., vedené pod č.j. 2 D 814/2002-179 (Nd 205/2002), není ukončeno a nelze ani stanovit předpokládaný termín ukončení, a to vzhledem k tomu, že zůstavitel vydědil své potomky, kteří žalují na neplatnost vydědění.

Vzhledem k uvedeným okolnostem a obsahu ústavní stížnosti Ústavní soud usnesením ze dne 29. 1. 2004 čj. II. ÚS 274/02-32 řízení o ústavní stížnosti podle ustanovení § 107 odst. 1 o.s.ř. ve vazbě na ustanovení § 63 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, přerušil do doby ukončení dědického řízení, tedy do doby, kdy bude rozhodnuto o právních nástupcích stěžovatele.

Přípisem notářky JUDr. J. K., soudní komisařky z pověření Obvodního soudu pro Prahu 2, ze dne 1. 3. 2011, bylo Ústavnímu soudu sděleno, že dědici po zemřelém JUDr. Ing. F. V. jsou pozůstalá manželka M. V. a pozůstalý syn A. V.

Vzhledem k tomu, že tím odpadl důvod přerušení řízení o ústavní stížnosti, neboť již bylo pravomocně rozhodnuto o dědicích po zemřelém stěžovateli, rozhodl Ústavní soud usnesením ze dne 19. 5. 2011 čj. II. ÚS 274/02-67 podle ust. § 42 odst. 3 ve spojení s ust. § 63 zákona o Ústavním soudu a ust. § 107 odst. 1 a odst. 2 o. s. ř. o tom, že v řízení se pokračuje s dědici zemřelého stěžovatele. V usnesení o pokračování řízení bylo opakovaně, jako v předchozí výzvě k předložení plné moci pro řízení před Ústavním soudem, uvedeno, že procesní nástupci musí být obligatorně zastoupeni advokátem, jinak nebudou moci svá procesní práva v řízení u Ústavního soudu fakticky vykonávat.

Oba dědici se k výzvě k předložení plné moci nevyjádřili. Pouze M. V. přípisem ze dne 18. 4. 2011 sdělila, že dědické řízení není ukončeno, přičemž odkázala na usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 č.j. 14 C 111/2005-202. Skutečnost, že je dědičkou po JUDr. Ing. F. V. nezpochybnila a plnou moc k zastupování v řízení před Ústavním soudem nepředložila. Na usnesení o pokračování v řízení před Ústavním soudem nebylo dědici do dnešního dne nijak reagováno.

Za situace, kdy procesní nástupci neprojevili vůli vstoupit do řízení o ústavní stížnosti po zemřelém stěžovateli, ztráta způsobilosti původního stěžovatele být účastníkem řízení brání pokračovat v řízení o ústavní stížnosti.

Ústavnímu soudu nezbylo, než řízení o ústavní stížnosti usnesením ze shora uvedených důvodů, s poukazem na § 63 zákona o Ústavním soudu a § 107 o. s. ř., zastavit.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. července 2011

Jiří Nykodým

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru