Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 2736/17 #1Usnesení ÚS ze dne 02.11.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Brno
SOUD - OS Třebíč
Soudce zpravodajZemánek Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:2.US.2736.17.1
Datum podání29.08.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 2736/17 ze dne 2. 11. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Zemánkem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o ústavní stížnosti stěžovatele Karla Kabelky, bez právního zastoupení, proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 23. 5. 2017, č. j. 37 Co 121/2017-108, a proti rozsudku Okresního soudu v Třebíči ze dne 8. 12. 2016, č. j. 10 P 187/2016-47, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 29. 8. 2017 napadl stěžovatel v záhlaví uvedená rozhodnutí. Současně stěžovatel sdělil, že bude ve věci zastupován JUDr. Boženou Kristiánovou, advokátkou, která je však do 5. 9. 2017 nepřítomna, a proto nelze doložit plnou moc. Stěžovatel proto žádal o prodloužení lhůty k doložení plné moci.

Vzhledem ke skutečnosti, že ústavní stížnost nesplňovala náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a vady ústavní stížnosti nebyly stěžovatelem ani později odstraněny, byl stěžovatel vyzván dne 13. 9. 2017 k odstranění vad návrhu, které spočívaly zejména ve skutečnosti, že nebylo v řízení před Ústavním soudem doloženo zastoupení advokátem předložením plné moci. Pro odstranění vad návrhu byla stěžovateli stanovena lhůta 30 dnů ode dne doručení výzvy. Stěžovatel byl současně poučen, že podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovateli doručena dne 27. 9. 2017, stěžovatel však vady podání ve lhůtě soudem stanovené neodstranil. Podmínky § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu jsou tedy splněny, neboť lhůta třiceti dnů k odstranění vad uplynula marně. Ústavní soud proto soudcem zpravodajem usnesením rozhodl o odmítnutí návrhu pro neodstranění vad ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 2. listopadu 2017

Jiří Zemánek, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru