Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 2709/18 #1Usnesení ÚS ze dne 18.09.2018

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Most
SOUD - KS Ústí nad Labem
Soudce zpravodajŠimíček Vojtěch
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2018:2.US.2709.18.1
Datum podání08.08.2018
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 2709/18 ze dne 18. 9. 2018

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem o návrhu stěžovatele J. S., t. č. Věznice Bělušice, P. O. BOX 1, Bečov u Mostu, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 8. 8. 2018 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, označené jako ústavní stížnost, brojící proti usnesení Okresního soudu v Mostě ze dne 9. 3. 2018, č. j. 6 PP 12/2018-18, a usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. 4. 2018, č. j. 5 To 146/2018-29.

Toto podání zjevně nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou procesních a obsahových nedostatků (§ 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů), zejména z něj nebylo dostatečně patrno, čeho se vlastně navrhovatel v tomto řízení domáhá, a pro řízení před Ústavním soudem nebyl zastoupen advokátem (§ 30, § 31 cit. zákona).

K odstranění procesních a obsahových nedostatků podání, jakož i nedostatku povinného zastoupení advokátem, byl navrhovatel vyzván přípisem doručeným mu dne 16. 8. 2018, v němž byl též upozorněn, že neodstraní-li vytýkané vady ve lhůtě do 30 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se mu rovněž náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí. Zejména byl navrhovatel poučen o tom, že je nutno doložit zastoupení advokátem, přičemž každý má při splnění podmínek podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii právo na přidělení advokáta Českou advokátní komorou.

Na tuto výzvu navrhovatel nijak nezareagoval.

Ústavní soud proto konstatuje, že navrhovatel vady svého návrhu k dnešnímu dni neodstranil, přičemž lhůta k odstranění vytknutých vad marně uplynula dne 17. 9. 2018.

Ústavnímu soudu za této situace nezbylo než postupovat podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudcem zpravodajem (mimo ústní jednání) návrh odmítnout z důvodu neodstranění vad návrhu v určené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. září 2018

Vojtěch Šimíček v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru