Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 2684/16 #1Usnesení ÚS ze dne 24.11.2016

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
Soudce zpravodajZemánek Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2016:2.US.2684.16.1
Datum podání11.08.2016
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 2684/16 ze dne 24. 11. 2016

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Zemánkem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o ústavní stížnosti stěžovatelky Aidy Lubonji Zvoníčkové, bez právního zastoupení, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2016, č. j. 11 Co 389/2015-454, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 11. 8. 2016 napadla stěžovatelka v záhlaví uvedené (v ústavní stížnosti řádně neoznačené datem a číslem jednacím) rozhodnutí.

Vzhledem ke skutečnosti, že ústavní stížnost nesplňovala náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byla stěžovatelka vyzvána dne 23. 8. 2016 k odstranění vad návrhu, které spočívaly zejména ve skutečnosti, že nebyla v řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem. Pro odstranění vad návrhu byla stěžovatelce stanovena lhůta 30 dnů ode dne doručení výzvy. Stěžovatelka byla současně poučena, že podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Stěžovatelka reagovala na výzvu podáním ze dne 9. 10. 2016, ve kterém žádala o prodloužení lhůty o 15 - 20 dní.

Přípisem ze dne 12. 10. 2016 Ústavní soud stěžovatelce lhůtu prodloužil do dne 31. 10. 2016.

Podáním ze dne 8. 11. 2016 stěžovatelka požádala opětovně o prodloužení lhůty s tím, že "detaily" pošle příští týden. Stěžovatelka také sdělila, že ji Česká advokátní komora informovala, že potřebuje 30 dní k určení advokáta, mají omezený provoz, což prodlužuje dobu k vyřízení stížnosti.

Ústavní soud posečkal dobu dalších 14 dnů, a vzhledem k tomu, že stěžovatelka svou ústavní stížnost nijak nedoplnila, dospěl k závěru, že podmínky § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu jsou tedy splněny, neboť lhůta třiceti dnů k odstranění vad uplynula marně. Ústavní soud si také ověřil opakovaně u České advokátní komory, že se stěžovatelka na ni s žádostí o určení advokáta neobrátila. Vzhledem ke skutečnosti, že od podání ústavní stížnosti uplynula doba již více než tří měsíců, aniž by došlo i přes opakované výzvy k odstranění vad podání, Ústavní soud soudcem zpravodajem usnesením rozhodl o odmítnutí návrhu pro neodstranění vad ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 24. listopadu 2016

Jiří Zemánek, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru