Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 2611/08 #1Usnesení ÚS ze dne 11.12.2008

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Liberec
Soudce zpravodajRychetský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2008:2.US.2611.08.1
Datum podání21.10.2008
Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 2611/08 ze dne 11. 12. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 11. prosince 2008 soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským, mimo ústní jednání, ve věci návrhu navrhovatele Z. P., proti sdělení Okresního soudu v Liberci ze dne 13. října 2008 č. j. 5T 259/89-112, o započtení doby strávené ve vazbě, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 21. října 2008 se domáhal prošetření oprávněnosti výše označeného postupu obecného soudu, který nevyhověl jeho žádosti o započtení doby strávené ve vazbě ve věci vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 5T 259/89.

Stěžovatel se dovolával svého ústavně zaručeného práva na svobodný život, zpochybňoval postup obecného soudu, který neaplikoval ustanovení § 334 tr. řádu. Polemizuje s odůvodněním napadeného rozhodnutí, z něhož vyplynulo, že nelze započíst dobu strávenou ve vazbě ve zcela jiné věci, ve které bylo trestní stíhání zastaveno z důvodu amnestie. Stěžovatel požadoval přezkoumání postupu obecného soudu Ústavním soudem.

Dle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), fyzické a právnické osoby jako účastníci nebo jako vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem musí být zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy.

Podání také zjevně nebylo sepsáno advokátem a nebyla k němu přiložena plná moc zvolenému advokátovi. Protože šlo o podání nesplňující formální podmínky ústavní stížnosti předepsané zákonem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), byly navrhovateli jeho formální vady vytknuty a současně mu byla stanovena, pod následky plynoucími z ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, lhůta k odstranění vad podání v trváni 30 dnů.

Výzva k odstranění vad, jak je o ní zmínka, byla navrhovateli doručena 6. listopadu 2008 a ve lhůtě stanovené Ústavním soudem (tj. do 6. prosince 2008) na ni vůbec nereagoval, vytknuté vady neodstranil. Ústavnímu soudu nezbylo, než ve věci rozhodnout odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 11. prosince 2008

Pavel Rychetský v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru