Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 2512/11 #1Usnesení ÚS ze dne 29.08.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Brno
SOUD - MS Brno
Soudce zpravodajWagnerová Eliška
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:2.US.2512.11.1
Datum podání23.08.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 2512/11 ze dne 29. 8. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 29. srpna 2011 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Eliškou Wagnerovou ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky A. L., bez právního zastoupení, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 5. 2011 č. j. 19 Co 82/2011-41 a usnesení Městského soudu v Brně ze dne 9. 3. 2011 č. j. 42 C 91/2010-36, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností podanou k poštovní přepravě dne 22. 8. 2011 a doručenou Ústavnímu soudu dne 23. 8. 2011 se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví specifikovaných rozhodnutí Krajského soudu v Brně a Městského soudu v Brně. Ústavní stížnost vykazovala řadu formálních i obsahových vad (stěžovatelka nebyla právně zastoupena, ústavní stížnost neobsahovala ústavněprávní argumentaci a označení základních práv, jež měla být porušena, k ústavní stížnosti nebyla přiložena kopie napadeného rozhodnutí, ústavní stížnost nebyla podána v předepsaném počtu); vzhledem k níže uvedenému však Ústavní soud nevyzýval stěžovatelku k jejich odstranění.

Předtím, než Ústavní soud přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jejího projednání stanovené zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Dle ust. § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. Stěžovatelka ve své ústavní stížnosti uváděla, že jí bylo ústavní stížností napadené usnesení Krajského soudu v Brně doručeno dne 21. 6. 2011, nicméně z doručenky obsažené ve spise Městského soudu v Brně sp. zn. 42 C 91/2010 Ústavní soud zjistil, že stěžovatelce doručováno nebylo, neboť udělila k svému zastupování plnou moc zmocněnkyni P. K. (dcera), které bylo sice předmětné rozhodnutí dne 21. 6. 2011 vhozeno do schránky, nicméně v souladu s ust. § 49 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se písemnosti určené do vlastních rukou adresáta doručují na adresu pro doručování; v případě, že adresát nebude na této adrese zastižen, bude mu zanechána výzva k vyzvednutí písemnosti (v případě zmocněnkyně stěžovatelky dne 9. 6. 2011), umístěná obvykle v poštovní schránce adresáta či na jiném vhodném místě. Pokud doručení zajišťuje provozovatel poštovních služeb, uloží písemnost ve své provozovně. Adresát pak má možnost vyzvednout si písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne jejího uložení (zásilka vyzvednut nebyla). Nestane-li se tak, uplatní se poslední den této lhůty fikce doručení (dne 20. 6. 2011), což znamená, že se předmětná písemnost považuje poslední den lhůty za doručenou. Po uplynutí desetidenní lhůty dojde k vhození písemnosti do poštovní schránky adresáta (dne 21. 6. 2011), neboť je v jeho zájmu seznámit se s předmětnou písemností, přestože už s tímto vhozením nejsou spojeny právní účinky.

Z výše uvedeného vyplývá, že posledním dnem lhůty k podání ústavní stížnosti proti předmětným rozhodnutím byl pátek 19. 8. 2011. Jestliže stěžovatelka předala ústavní stížnost k poštovní přepravě až dne 22. 8. 2011, učinila tak po uplynutí zákonné lhůty a Ústavnímu soudu nezbylo než ústavní stížnost odmítnout dle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. srpna 2011

Eliška Wagnerová

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru