Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 25/21 #1Usnesení ÚS ze dne 20.04.2021

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - VS Praha
SOUD - KS Plzeň
Soudce zpravodajUhlíř David
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2021:2.US.25.21.1
Datum podání05.01.2021
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 25/21 ze dne 20. 4. 2021

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Michala Budecia, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 20. ledna 2020 č. j. 65 ICm 902/2019, 104 VSPH 779/2019-81 a proti rozsudku Krajského soudu v Plzni, ze dne 10. září 2019 č j. 65 ICm 902/2019-56, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Stěžovatel se na Ústavní soud obrátil podáním, doručeným dne 5. 1. 2001 a označeným jako "ústavní stížnost" proti shora citovaným rozhodnutím obecných soudů. Stěžovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou procesních a obsahových nedostatků (§ 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů), a pro řízení před Ústavním soudem nebyl stěžovatel zastoupen advokátem (§ 30, § 31 cit. zákona).

2. Ústavní soud proto stěžovatele vyzval k odstranění vad podání a podrobně jej poučil o náležitostech, kladených na ústavní stížnost. Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené. Stěžovateli byla stanovena 30 denní lhůta k nápravě vad jeho návrhu. Tuto výzvu převzal stěžovatel dne 3. 3. 2021, vady podání však nebyly odstraněny. Stěžovatel se sice v poslední den lhůty obrátil na Ústavní soud s podáním, ve kterém uvedl, že se domáhal právní pomoci u České advokátní komory, ta mu však advokáta neposkytla, mimo jiné z důvodu bagatelnosti věci a skutečnosti, že eviduje v případě stěžovatele 40 podobných žádostí, a jde tedy o zneužívání práva na bezplatnou právní pomoc.

3. Ústavní soud advokáty stěžovatelům pro řízení před tímto soudem neustanovuje a nemůže tak činit. Stěžovatel měl poskytnutou dostatečnou lhůtu k tomu, aby vady svého podání odstranil. Tomu odpovídá i to, že stěžovatel se na Ústavní soud obrací opakovaně, a nepochybně mu bylo již při podání návrhu známo, že ústavní stížnost je v dané podobě neschopná projednání. Dodatečně poskytnutá třicetidenní lhůta byla tedy jistým beneficiem pro stěžovatele, které však nevyužil, a vady neodstranil. Z uvedeného důvodu byla ústavní stížnost odmítnuta podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. dubna 2021

David Uhlíř v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru