Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 2495/11 #1Usnesení ÚS ze dne 18.10.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Vsetín
SOUD - KS Ostrava
Soudce zpravodajNykodým Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:2.US.2495.11.1
Datum podání22.08.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 2495/11 ze dne 18. 10. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem ve věci návrhu stěžovatele J. M., advokátem nezastoupeného, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se dne 22. 8. 2011 obrátil na Ústavní soud s podáním označeným jako "ústavní stížnost". Zmínil v něm několik soudních řízení, která vedl či vede u Okresního soudu ve Vsetíně a Krajského soudu v Ostravě, a s jejichž průběhem či výsledkem evidentně není spokojen. Současně mělo být porušeno jeho právo na obhajobu v trestní věci, kterou identifikoval spisovou značkou. Obecně pak upozornil Ústavní soud na soustavné porušování základních práv a svobod českou justicí ("podhradím"). Závěrem uvedl, že ve lhůtě do konce září 2011 zašle veškeré důkazy týkající se jím uvedených řízení.

Podání neodpovídalo požadavkům zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), které jsou na ústavní stížnost kladeny. Stěžovatel především nepodal návrh prostřednictvím advokáta a Ústavnímu soudu nedoložil, že by jej v řízení advokát zastupoval, jak to bezpodmínečně vyžaduje ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu. Krom toho návrh vykazoval i další formální nedostatky, zejména z něj nebylo patrno, které konkrétní věci se vlastně týká a co jím stěžovatel sleduje, neobsahoval souvislé vylíčení rozhodných skutečností vztahujících se k jednoznačně určenému případu, chyběla ústavněprávní argumentace, tedy vymezení a rozbor toho, v čem konkrétně zásah do svých základních práv stěžovatel spatřuje a proč, a chybělo i sdělení, jakého výroku se stěžovatel po soudu domáhá. Nebyla připojena kopie napadeného (napadených) rozhodnutí.

Soudce zpravodaj proto stěžovatele vyzval dopisem ze dne 31. srpna 2011 k odstranění uvedených nedostatků ve stanovené třicetidenní lhůtě. Stěžovateli se zároveň dostalo poučení o následcích nesplnění výzvy. Přílohou výzvy byl též stručný přehled nezbytných náležitostí ústavní stížnosti, jakož i poučení o možnosti žádat o určení advokáta k poskytnutí právní služby Českou advokátní komoru, a to včetně kontaktu na ni.

Předmětnou výzvu, jak vyplývá z údajů na doručence, převzal stěžovatel dne 5. září 2011. Na výzvu reagoval přípisem (podaným k poštovní přepravě dne 30. 9. 2011), v němž znovu emotivně vylíčil události, ke kterým mělo dojít v rámci řízení, jichž se účastnil. Požádal o "zrušení všech rozsudků a přeřazení k soudu - státnímu zastupitelství v Přerově", jak mu to doporučil sám premiér. K přípisu připojil svazek listin zahrnující různá rozhodnutí, podání a jiné písemnosti. Jinak ve stanovené lhůtě nereagoval. Nedostatky vytčené výše uvedenou výzvou, v prvé řadě absenci zastoupení advokátem, tak zjevně nenapravil. Poskytnutá lhůta proto uplynula marně a bylo nutno postupovat ve smyslu shora zmíněného poučení.

Soudce zpravodaj s ohledem na uvedené skutečnosti návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu bez jednání odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. října 2011

Jiří Nykodým, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru