Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 2489/08 #1Usnesení ÚS ze dne 15.10.2008

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Hradec Králové
SOUD - KS Hradec Králové
Soudce zpravodajNykodým Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2008:2.US.2489.08.1
Datum podání06.10.2008
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 2489/08 ze dne 15. 10. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o ústavní stížnosti navrhovatele J. M., bez právního zastoupení, směřující proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. července 2008, č. j. 21 Co 321/2008-51, ve spojení s usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 7. května 2008, č. j. 17 C 239/2007-46, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel, který se označil jako zástupce společnosti Animal's CZ, s. r. o., IČ: 25150090, se sídlem Tábor, Náchod 17, se podáním domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí.

Usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 7. května 2008, č. j. 17 C 239/2007-46, bylo řízení o vydání věci a náhradu škody ve věci žalobce společnosti Animal's CZ, s. r. o., v likvidaci, IČ: 25150090, se sídlem Tábor, Náchod 17, zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku.

Následné odvolání podané J. M. bylo usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. července 2008, č. j. 21 Co 321/2008-51, odmítnuto jako odvolání podané někým, kdo k němu není oprávněn [§ 218 písm. b) občanského soudního řádu], neboť jak vyplývá z obchodního rejstříku byla společnost Animal's CZ, s. r. o., ke dni 13. května 2006 zrušena a zároveň byla nařízena její likvidace, takže jedinou osobou oprávněnou k jednání za společnost se stal likvidátor.

Navrhovatel v ústavní stížnosti brojí proti tomu, že příslušné orgány (ať již Policie ČR nebo soudy) neposkytly jeho právům žádnou ochranu, což vyvrcholilo tím, že řízení o vydání věci zastavily. Vyslovil přesvědčení, že soudy porušily jeho práva zakotvená v čl. 36, 37 a 38 Listiny základních práv a svobod a v čl. 6, 13, 14, 17 a 18 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Ústavní soud před tím, než přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda ústavní stížnost splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Ustanovení § 27 odst. 1 ve spojení s § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu stanovuje, že ústavní stížnost jsou oprávněni podat fyzická nebo právnická osoba podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem. Zákon o Ústavním soudu vymezuje okruh osob oprávněných k podání ústavní stížnosti tak, že ústavní stížnost může podat pouze osoba, jež byla účastníkem řízení. Z uplatnění ústavní stížnosti jsou tak vyloučeny všechny jiné subjekty. Ústavní soud shledává typicky jako neoprávněnou k podání ústavní stížnosti osobu, která podává ústavní stížnost za někoho jiného. V dané věci podal ústavní stížnost J. M. zřejmě z pozice bývalého statutárního orgánu společnosti. Jak ovšem vyplývá z údajů v obchodním rejstříku aiz rozhodnutí odvolacího soudu, byla společnost Animal's CZ, s. r. o., zrušena a byla nařízena její likvidace. Okamžikem jmenování likvidátora pak přešel výkon práva statutárního orgánu, včetně práva zastupovat společnost v řízení před soudem, na osobu likvidátora. Pokud ústavní stížnost podal J. M., tedy osoba odlišná od okruhu osob vymezených v § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, jedná se o ústavní stížnost podanou někým zjevně neoprávněným.

Ústavní soud již nevyzýval navrhovatele k odstranění vad podání, neboť jejich náprava by nemohla vést k jinému závěru ohledně neoprávněnosti navrhovatele.

Na základě výše uvedených skutečností nezbylo, než aby soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh podaný opatrovníkem navrhovatele odmítl podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona, jako návrh podaný osobou zjevně neoprávněnou.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 15. října 2008

Jiří Nykodým, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru