Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 2467/11 #1Usnesení ÚS ze dne 20.09.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
Soudce zpravodajNykodým Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
Věcný rejstříkZastoupení
advokát/zvolený
EcliECLI:CZ:US:2011:2.US.2467.11.1
Datum podání18.08.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 241


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 2467/11 ze dne 20. 9. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Nykodýma a soudců Dagmar Lastovecké a Stanislava Balíka o ústavní stížnosti Ing. L. M., zastoupeného Mgr. Lucií Brusovou, advokátkou se sídlem v Moravské Ostravě, Masná 8, směřující proti usnesení Nevyššího soudu České republiky ze dne 23. 5. 2011 č. j. 30 Cdo 3232/2010-78, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 18. 8. 2011 se stěžovatel obrátil na Ústavní soud s návrhem na zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí Nejvyššího soudu s poukazem na zásah do svých základních práv, konkrétně práva na spravedlivý proces.

Napadeným usnesením bylo zastaveno stěžovatelem iniciované dovolací řízení. Z odůvodnění rozhodnutí vyplývá, že stěžovatel se bránil proti blíže specifikovanému rozsudku Městského soudu v Praze dovoláním, které sepsal a podepsal sám, aniž by ovšem měl požadované právnické vzdělání. Byl proto řádně procesně poučen a vyzván k odstranění nedostatku povinného zastoupení s tím, že advokát bude muset vlastním podáním nahradit nebo doplnit podání původní, anebo alespoň sdělit soudu, že se s původním podáním ztotožňuje. Stěžovatel si sice zvolil advokáta, ovšem ten jeho původní podání ani nedoplnil ani se s ním neztotožnil. Dovolacímu soudu proto nezbylo, než řízení zastavit.

Neústavnost rozhodnutí spatřuje stěžovatel ve skutečnosti, že důvody, pro které dovolací soud řízení zastavil, neodpovídají skutečnosti. Tvrdí, že Obvodnímu soudu pro Prahu 2 zaslal doporučenou zásilku č. 133316385 s plnou mocí advokátky a jejím prohlášením, že se s původním dovoláním ztotožňuje. Současně se soudu omluvil za prodlení. Tím podle svého přesvědčení uloženou povinnost ve výzvě splnil a dovolací soud měl k doplnění přihlédnout.

Ústavní soud si vyžádal spisový materiál a po kontrole dat a obsahu relevantních úkonů mohl bez dalšího rozhodnout, jak je uvedeno ve výroku.

Stěžovatel byl k odstranění procesních nedostatků povinného zastoupení, a to ve stanovené 10denní lhůtě, vyzván usnesením obvodního soudu ze dne 24. 3. 2010. Výzva mu byla doručena dne 2. 4. 2010. Dne 10. 8. 2010 byl spis předložen Nejvyššímu soudu k rozhodnutí, což se stalo dne 23. 5. 2011. Žádné podání stěžovatele či jeho advokátky, reagující na uvedenou výzvu obvodního soudu, doplňující původní dovolání, ve spise založeno není. Je nicméně zbytečné pátrat po příčině. Stěžovatel sám (a to i s odkazem na podací lístek pošty) uvádí, že doplnění měl odeslat až dne 8. 11. 2010. Tedy několik měsíců poté, co soudem stanovená lhůta marně uplynula. Budiž v této souvislosti poznamenáno, že stěžovatelova poznámka o připojené omluvě je irelevantní, neboť omluva sama nemůže důsledky nesplnění výzvy k odstranění nedostatku podmínky řízení zvrátit. Je naprosto evidentní, že závěr dovolacího soudu o nesplnění podmínek meritorního projednání stěžovatelova dovolání je správný a stěžovatelovo právo na spravedlivý proces jím nemohlo být dotčeno.

Vzhledem k uvedenému Ústavní soud návrh dle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítl jako zjevně neopodstatněný.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. září 2011

Jiří Nykodým v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru