Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 246/04Usnesení ÚS ze dne 27.07.2004

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajNykodým Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
zrušení právního předpisu (fyzická nebo právnická osoba)
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkPřestupek
EcliECLI:CZ:US:2004:2.US.246.04
Datum podání20.04.2004
Napadený akt

rozhodnutí správní

rozhodnutí správní

Ostatní dotčené předpisy

200/1990 Sb., § 30 odst.1 písm.i

361/2000 Sb., § 5 odst.1 písm.f


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 246/04 ze dne 27. 7. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti V. H., zastoupeného JUDr. Z. K., směřující proti rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 9. března 2004, č. j. 729/DS/04/265681, ve spojení s rozhodnutím Městského úřadu v Litoměřicích, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 13. ledna 2004, č. j. 613/OD-PŘ-2003, a o návrhu na zrušení ustanovení § 30 odst. 1 lit. i) bod 1. a 2. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 5 odst. 1 lit. f) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Ústavní stížnost a návrh se odmítají.

Odůvodnění:

Dne 20. dubna 2004 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, kterým stěžovatel navrhl zrušení shora uvedeného rozhodnutí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje, kterým bylo potvrzeno výše označené rozhodnutí Městského úřadu v Litoměřicích o přestupku. Rozhodnutím byl stěžovatel uznán vinným ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle ustanovení § 22 odst. 1 lit. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o přestupcích"), a přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi podle ustanovení § 30 odst. 1 lit. i) bod 1 zákona o přestupcích.

Současně s ústavní stížností stěžovatel navrhl zrušení shora citovaných ustanovení zákonů, neboť nejsou dle jeho názoru jednoznačná. Není v nich stanoveno, v jakém časovém úseku po dopravní nehodě je řidič povinen podrobit se dechové zkoušce. Tímto postupem je požití alkoholu řidičem před jízdou nebo při ní prezumováno.

Ústavní soud se obrátil na správní orgán prvého stupně se žádostí o zaslání spisu, vedeného u Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Litoměřicích pod č. j. 613/OD-PŘ-2003.

Dne 14. července 2004 bylo Ústavnímu soudu doručeno sdělení, že požadovaný spisový materiál není možno zapůjčit. Spis byl vyžádán krajským úřadem za účelem jeho předložení Krajskému soudu v Ústí nad Labem, ke kterému byla stěžovatelem podána správní žaloba.

Z telefonického sdělení vedoucí soudní kanceláře úseku správního soudnictví Krajského soudu v Ústí nad Labem Ústavní soud zjistil, že proti shora uvedeným rozhodnutím správních orgánů byla, dne 20. dubna 2004, podána správní žaloba. Věc byla vedena pod sp. zn. 42 Cad 5/2004, a dne 17. května 2004 byla rozhodnuta rozsudkem.

Dle ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"), je ústavní stížnost nepřípustná, pokud stěžovatel nevyčerpal veškeré procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práv přiznává. Správní žaloba je procesním prostředkem, který stěžovatel v době před podání ústavní stížnosti nevyčerpal.

Dle ustanovení § 74 zákona byl s ústavní stížností spojen návrh na zrušení ustanovení § 30 odst. 1 lit. i) bod 1. a 2. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 5 odst. 1 lit. f) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh však sleduje osud ústavní stížnosti. Pokud nebyly splněny procesní podmínky pro podání ústavní stížnosti, není možno se návrhem dále zabývat.

S ohledem na shora uvedené okolnosti proto Ústavnísoud ústavní stížnost a návrh na zrušení shora uvedených nákonných ustanovení odmítl jako nepřípustné, dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. e) zákona.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. července 2004

JUDr. Jiří Nykodým, v. r. soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru