Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 2357/16 #2Usnesení ÚS ze dne 16.05.2017K interpretaci § 268 odst. 1 písm. h) o.s.ř. (Jízda nevidomého načerno)

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
Soudce zpravodajDavid Ludvík
Typ výrokuprocesní - náhrada nákladů řízení - § 62
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:2.US.2357.16.2
Datum podání18.07.2016
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 2357/16 ze dne 16. 5. 2017

K interpretaci § 268 odst. 1 písm. h) o.s.ř. (Jízda nevidomého načerno)

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka a soudců Ludvíka Davida (soudce zpravodaj) a Vojtěcha Šimíčka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele V. P., zastoupeného JUDr. Miroslavem Jirákem, advokátem se sídlem v Kladně, Saskova 1961, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 4. 2016 č. j. 29 Co 115/2016-145, za účasti Městského soudu v Praze jako účastníka řízení, takto:

I. Stěžovateli se podle § 62 odst. 4 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, přiznává náhrada nákladů řízení.

II. Městskému soudu v Praze se ukládá, aby stěžovateli nahradil náklady řízení před Ústavním soudem ve výši 8 228 Kč, a to do 30 dnů od doručení tohoto usnesení, k rukám právního zástupce stěžovatele.

Odůvodnění:

1. Nálezem ze dne 18. 4. 2017 sp. zn. II. ÚS 2357/17 Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele a zrušil napadené usnesení Městského soudu v Praze pro porušení práva stěžovatele na spravedlivý proces zaručené čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a vlastnické právo podle čl. 11 Listiny.

2. Podle § 62 odst. 4 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může Ústavní soud v odůvodněných případech podle výsledků řízení uložit některému účastníkovi nebo vedlejšímu účastníkovi, aby zcela nebo zčásti nahradil jinému účastníkovi nebo vedlejšímu účastníkovi jeho náklady řízení.

3. V dané věci Ústavní soud shledal, že se o výše popsaný případ jedná, a proto stěžovateli přiznal náhradu nákladů řízení před Ústavním soudem. Stěžovatel je nevidomý, držitel průkazu ZTP/P, existenčně závislý na sociálních dávkách; jeho ústavní stížnost byla navíc podána poprávu.

4. Při výpočtu výše nákladů Ústavní soud vyšel z podkladů zaslaných právním zástupcem stěžovatele. Celková výše náhrady nákladů byla určena v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 písm. a) a d), § 9 odst. 4 a § 7 odst. 1 advokátního tarifu byla stěžovateli přiznána odměna za dva úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení a sepis ústavní stížnosti) po 3 100 Kč, celkem tedy 6 200 Kč, a dále podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu paušální částka náhrady hotových výdajů za dva úkony právní služby po 300 Kč, celkem tedy ve výši 600 Kč. Právní zástupce stěžovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (ve výši 21 %), pročež shora uvedené souhrnné částky byly navýšeny o 1 428 Kč.

5. Celková částka náhrady nákladů řízení před Ústavním soudem, kterou je Městský soud v Praze povinen stěžovateli uhradit 8 228 Kč. K jejímu zaplacení Ústavní soud určil přiměřenou lhůtu 30 dnů od doručení tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. května 2017

Jiří Zemánek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru