Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 235/98Usnesení ÚS ze dne 08.06.1998

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajBrožová Iva
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkakt/správní
rozhodnutí procesní
EcliECLI:CZ:US:1998:2.US.235.98
Datum podání20.05.1998
Napadený akt

rozhodnutí správní

Ostatní dotčené předpisy

229/1991 Sb., čl.

71/1967 Sb., čl.


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 235/98 ze dne 8. 6. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II. ÚS 235/98

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele K. M., o návrhu ze dne 19. 5. 1998, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodně ní

Navrhovatel se ve svém návrhu domáhal zrušení rozhodnutí Ministerstva zemědělství ze dne 20. 3. 1997, zn. 546/97-3151, kterým byla prodloužena lhůta podle § 49 odst. 2 zák. č. 71/1967 Sb. pro vydání rozhodnutí v řízení vedeném u Magistrátu města Brna, pozemkového úřadu, pod čj. 2013/92, ve kterém se rozhoduje o restituci vlastnického práva osob oprávněných k parcele č. 306 v k. ú. S., Brno - město. K prodloužení lhůty došlo na základě žádosti Magistrátu města Brna, pozemkového úřadu, ve které však nebyly uvedeny pravdivé skutečnosti.

Dle ustanovení § 72 odst. 2 lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem právní moci rozhodnuti o

1

II. ÚS 235/98

posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Dle novely zákona o Ústavním soudu, provedené zák. č. 77/1998, počíná tato lhůta běžet dnem doručení takovéhoto rozhodnutí.

Z připojených dokladů, vyžádaných u Magistrátu města Brna, pozemkového úřadu, je zřejmé, že napadené rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR ze dne 20. 3. 1997 bylo Magistrátu města Brna, pozemkovému úřadu, doručeno dne 26. 3. 1997 a navrhovateli bylo doručováno přípisem ze dne 27. 3. 1997.

Vzhledem k tomu, že návrh byl osobně předán podatelně Ústavníhosoudu teprve dne 20. 5. 1998, je zcela evidentní, že se jedná o návrh podaný po lhůtě stanovené ve shora citovaném ustanovení § 72 zák. č. 182/1993 Sb. Za těchto okolností nezbylo Ústavnímu soudu než návrh dle § 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb. odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

JUDr. Iva Brožová

V Brně dne 8. 6. 1998soudkyně Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru