Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 231/04Usnesení ÚS ze dne 18.05.2004

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajNykodým Jiří
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2004:2.US.231.04
Datum podání13.04.2004
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl.


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 231/04 ze dne 18. 5. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem v právní věci navrhovatele S. M., bez právního zastoupení, proti odložení věci Ústavním soudem České republiky ze dne 6. 4. 2004, sp. zn. III. ÚS 162/04, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 13. 4. 2004 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání nazvané jako "opakovaná ústavní stížnost", které směřuje proti rozhodnutí Ústavního soudu, uvedenému v záhlaví, o odložení věci. Napadeným rozhodnutím odložil Ústavní soud podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), podání navrhovatele směřující proti rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR, protože podání posoudil podle obsahu jako návrh, který není zjevně návrhem na zahájení řízení před Ústavním soudem. Navrhovatel vyslovuje v podání nesouhlas s odložením věci, považuje je za nezákonné a požaduje, aby Ústavní soud ve věci znovu rozhodl. Podání nesplňovalo náležitosti stanovené zákonem pro ústavní stížnost, neboť navrhovatel nebyl zastoupen advokátem. Proto byl vyzván k jeho doplnění a odstranění vad. Navrhovatel ve lhůtě stanovené Ústavním soudem pouze oznámil, že Ústavní soud je povinen sám obrátit se na jeho právní zástupkyni a ji ustanovit pro řízení o ústavní stížnosti.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly splněny, neboť lhůta k odstranění vad marně uplynula. Z tohoto důvodu nezbylo soudci zpravodaji než ústavní stížnost dle citovaného ustanovení odmítnout.

Ústavní soud dále podotýká, že řízení před ním je založeno na modelu koncentrovaného a specializovaného ústavního soudnictví, jedná se o řízení jednoinstanční a rozhodnutí Ústavního soudu jsou konečná. Ústavnímu soudu tedy nepřísluší o svém rozhodnutí znovu jednat a rozhodnout. Zákon o Ústavním soudu v ustanovení § 43 odst. 3 výslovně stanoví, že podání opravného prostředku proti usnesení Ústavního soudu není přípustné, a proto by nebylo přípustné ani proti rozhodnutí o odložení věci.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. května 2004

JUDr. Jiří Nykodým

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru