Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

II. ÚS 2258/17 #1Usnesení ÚS ze dne 19.09.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
Soudce zpravodajDavid Ludvík
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:2.US.2258.17.1
Datum podání21.07.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

II.ÚS 2258/17 ze dne 19. 9. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o návrhu Martina Heřmana, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 6. 2017 č. j. 25 Cdo 2077/2017-52 takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Dne 21. 7. 2017 byl Ústavnímu soudu doručen návrh stěžovatele, v němž uvedl, že obecné soudy mu svým postupem znemožnily domáhat se náhrady na žalovaném Janu Štellovi. Po Ústavním soudu požaduje, aby přikázal příslušnému soudu jeho žalobu řádně projednat a spravedlivě rozhodnout.

2. Po zjištění, že návrh zaslaný stěžovatelem nesplňuje formální náležitosti ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), zejména pak, že stěžovatel nebyl zastoupen advokátem ve smyslu § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu, byl stěžovatel dne 23. 8. 2017 písemně vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 20 dnů. Tato výzva mimo jiné obsahovala upozornění, že pokud vytčené vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude návrh odmítnut. Byl v ní též poučen o možnosti podat na Českou advokátní komoru žádost o určení advokáta pro případ, kdy by mu bylo poskytnutí právní pomoci odmítnuto.

3. Výzva byla stěžovateli doručena prostřednictvím datové schránky dne 24. 8. 2017. Ke dni vydání tohoto rozhodnutí však stěžovatel vady neodstranil a na výzvu nijak nereagoval, přestože byl poučen o následcích neodstranění vad podání.

4. Stěžovatelem zaslané podání nesplňuje předepsané náležitosti zákona o Ústavním soudu, když stěžovatel není ve věci zastoupen advokátem. Tato vada návrhu nebyla přes řádné poučení a poskytnutí dostatečně dlouhé lhůty k nápravě odstraněna. Proto nezbylo Ústavnímu soudu než návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. září 2017

Ludvík David, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru